Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie.

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

webertec CBV 92

webertec CBV 92
webertec CBV 92

Product voordelen

 • Verpompbaar
 • Makkelijk verwerkbaar
 • Verdichtingsarm
 • Sterkeklasse C30/37
 • D-max 8 mm

webertec CBV 92 (C30/37-8/III) is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op basis van EN 206-1:NEN 8005, sterkteklasse C30/37, 8 mm korrel.

Kenmerken

Product eigenschappen

Verpompbare beton voor gewapende en ongewapende betonconstructies, sterkteklasse C30/37, 8 mm korrel.
 

Toepassing

Een verpompbare betonmortel voor;

 • Gewapende en ongewapende betonconstructies
 • Betonconstructies met geringe afstand tussen wapeningsstaven
 • Vullen van naden van prefab elementen
 • Aanstortingen in de prefab betonbouw
 • Storten van vloeren en funderingen, zowel binnen als buiten
 • Betonwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen

Leveringsvorm

 • Silo in combinatie met bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane gewichten)
 • Zakgoed 25 kg (op aanvraag)

Certificeringen

webertec CBV 92 wordt geleverd onder "KOMO" certificaat.
Certificaat nr. 701-jj-B,
BSB Certificaat 701-jj-BBK, vormgegeven bouwstof.

Technische informatie

Grondstoffen

 • Bindmiddel: hoogovencement CEM III / B 42,5 N LHHS (EN 197-1) 
 • Toeslagmateriaal: harde dichte toeslagmaterialen (EN 12620)
 • Grootste korrelafmeting: 8 mm
 • Hulpstoffen: superplastificeerder (EN 934-2)

Eigenschappen betonspecie

 • Waterbehoefte: 11,5 - 12,5 %
 • WCF 0,45
 • Schudmaat: >630 mm (EN 12350-5)
 • Volumieke massa: 2225 kg/m³ (EN 12350-6)
 • Luchtgehalte: <4,0% (EN 12350-7)
 • Uitlevering: 500 liter/ton

Eigenschappen verharde beton

 • Volumieke massa: 2250 kg/m³ (28 dagen, EN 12390-7)
 • Druksterkte: >45 N/mm² (28 dagen, EN 12390-3)
 • Bewaaromstandigheid proefstukken: 20 °C/onder water (EN 12390-2)

Verkrijgbaarheid

Op aanvraag

Documentatie

Verstuur of download de documentatie

U kunt de documentatie naar een e-mailadres versturen of het downloaden.

Details

Kleuren

Grijs

Verbruik

Bij gebruik in de beoogde consistentieklasse, ca. 0,500 m³/ton

Leveringsvorm

 • Silo in combinatie met bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane gewichten)
 • Zakgoed 25 kg (op aanvraag)

Verwerkingssystemen

Silo
Doorstroommenger (40 - 100 liter gemengde specie/min) in combinatie met een Brinkmann verdringingspomp of een plunjerpomp
Zakgoed mengen met betonmolen of in kuip en boorspindel

Classificatie

Omschrijving volgens EN-2016-1
Sterkteklasse: C30/37
Duurzaamheid: Milieuklasse: X0,XC4,XD3,XS3,XF4,XA3
Verwerkbaarheid: Consistentie klasse F6
Grootste korrelafmeting: D-max 8 mm 

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

 • Verwijder de stoffen die hechting op of aan beton nadelig kunnen beïnvloeden.
 • Maak de ondergrond geheel vrij van olie, vet en andere stoffen die nadelig zijn voor de hechting.
 • Gladde oppervlaktes dienen te worden opgeruwd door middel van hakken, boucharderen en of waterstralen om een voldoende ruw oppervlak te verkrijgen in verband met optimale aanhechting.
 • Bevochtig de ondergrond goed voor met water of gebruik een hechtprimer.

Aanmaken

 • Waterhoeveelheid: zie eigenschappen betonspecie (gebruik voor 25 kg tussen 2,8 en 3,1 liter water).
 • Gebruik voor het aanmaken van de betonspecie bij voorkeur drinkwater of leidingwater (NEN-EN 1008), bij twijfel is nader onderzoek nodig naar de geschiktheid van het te gebruiken water.
 • Mengen (silo): meng, gebruikmakend van Weber Beamix equipement, overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende mengsysteem.
 • Mengen (zakgoed); Breng 75% van de benodigde hoeveelheid water in de menger. Voeg dan de droge mortel toe in de menger. Start de menger. Voeg daarna de resterende hoeveelheid water toe zodat de juiste verwerkbaarheid wordt verkregen. Meng gedurende 3 minuten zodat een klontvrij plastisch homogeen mengsel is verkregen.

Verwerken

 • Verwerkbaarheid: verwerkbaar gedurende ca. 2 uur na aanmaak, afhankelijk van het feit of de betonspecie al dan niet in beweging wordt gehouden, betonspecie- en omgevingstemperatuur.
 • Verwerk de aangemaakte betonspecie boven 0 °C. Werk niet tegen, op of in een bevroren ondergrond. Een bevroren ondergrond heeft een negatieve reactie op de hydratatiesnelheid van cement.
 • De sterkteontwikkeling van vers gestort beton verloopt trager bij een omgevingstemperatuur lager dan 5 °C.
 • Uitvoering algemeen: verdicht de betonspecie tijdens of direct na het storten d.m.v. porren. Gebruik hiervoor een stevige stok, geen trilnaald.

Afwerken

 • Werk de betonspecie af met een spaan of rij.
 • Schuur, afhankelijk van de toepassing, na het storten het betonoppervlak dicht met een schuurbord nadat de gestorte beton licht is aangetrokken.
 • Nabehandelen; Bescherm het gestorte beton en het ontkiste betonoppervlak tegen tocht en uitdroging door langdurig afdekken met bijvoorbeeld vochtig jute of plastic folie (minimaal 7 dagen).
 • Indien de ontkiste oppervlakten te groot zijn om te kunnen af dekken met folie, is het regelmatig bevochtigen van het betonoppervlak een alternatief.
 • Het gebruik van curing compound behoort ook tot de mogelijkheden, let hierbij op dat bepaalde type curing compound mogelijk nadelig effect kan hebben op de aanhechting van eventueel later aan te brengen beton.
 • Bescherm het betonoppervlak tegen kans op bevriezing.

Reinigen

 • Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd.
 • Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

let op

Vers gestorte specie niet verdichten met een trilnaald. Teveel verdichtingsenergie veroorzaakt ontmenging van de betonspecie.