Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie.

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

webertec BPB 60

webertec BPB 60

Product voordelen

  • Kant-en-klaar
  • CEM III
  • Sterkteklasse C30/37, 8 mm korrel

webertec BPB 60 (C30/37-8/III) is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op basis van EN 206-1:NEN 8005.

Kenmerken

Product eigenschappen

Boorpaalbeton voor het vullen van boorpalen, buispalen en schroefpalen, sterkteklasse C30/37, 8 mm korrel.

Toepassing

  • Het vullen van boorpalen, buispalen en schroefpalen
  • Overige in het werk voorkomende gewapende en ongewapende betonconstructies

Leveringsvorm

Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane gewichten)
Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane gewichten)

Certificeringen

webertec BPB 60 wordt geleverd onder "KOMO" kwaliteitsverklaring.
KOMO kwaliteitsverklaringsnr. 701-jj-B
BSB Certificaat 701-jj-BBK, vormgegeven bouwstof
 

Technische informatie

Grondstoffen

Bindmiddel: hoogovencement CEM III/B 42,5N LH HS (EN 197-1)
Toeslagmateriaal: harde dichte toeslagmaterialen (EN 12620)
Grootste korrelafmeting: 8 mm
Toevoegingen: geen
Hulpstoffen: combinatie van additieven die de verwerkbaarheid en stabiliteit van de betonspecie verbeteren

Eigenschappen betonspecie

Waterbehoefte: 14,0 - 15,0 %
WCF < 0,5
Zetmaat: 230 mm (EN 12350-2)
Schudmaat: 560 mm (EN 12350-5)
Volumieke massa: 2180 kg/m³ (EN 12350-6)
Luchtgehalte: <3,0 % (EN 12350-7)
Uitlevering: 540 liter/ton

Eigenschappen verharde beton

Volumieke massa: 2200 kg/m³ (28 dagen, EN 12390-7)
Druksterkte: >48 N/mm² (28 dagen, EN 12390-3)
Bewaaromstandigheid 20 °C/onder water. 

Verkrijgbaarheid

Op aanvraag

Documentatie

Verstuur of download de documentatie

U kunt de documentatie naar een e-mailadres versturen of het downloaden.

Details

Kleuren

Grijs

Verbruik

Bij gebruik in de beoogde consistentieklasse, ca. 540 liter/ton.

Dosering

Bulk:
Stel de waterdosering in zodat de juist consistentie (S4/F4) wordt verkregen.
De waterdosering is te controleren doormiddel van het indampen van de specie.
Beoogde waterdosering 14 á 15%.

Leveringsvorm

Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane gewichten)
Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane gewichten)

Verwerkingssystemen

Silo 19 m³

  • Doorstroommenger in combinatie met een Brinkmann verdringingspomp

Classificatie

Omschrijving volgens EN-206-1
Sterkteklasse: C30/37
Duurzaamheid: Milieuklasse X0,XC4,XD2,XS1,XF3,XA2
Verwerkbaarheid: Consistentie klasse S4/F4
Grootste korrelafmeting: D-max 8 mm
 

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

Verwijder de stoffen die hechting op of aan beton nadelig kunnen beínvloeden. Maak de ondergrond geheel vrij van olie, vet en andere stoffen die nadelig zijn voor de hechting.

Aanmaken

Waterhoeveelheid: zie eigenschappen betonspecie. Mengen (Weber Beamix equipement): meng overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende mengsysteem.

Verwerken

Verwerk de aangemaakte betonspecie boven 5°C. Werk niet tegen, op of in een bevroren ondergrond. Een bevroren ondergrond heeft een negatieve reactie op de hydratatiesnelheid van cement.

Nabehandelen

Bescherm het afgewerkte betonoppervlak tegen tocht en uitdroging door langdurig afdekken met vochtig jute of plastic folie. Indien de delen te groot zijn om af te dekken met folie is het regelmatig bevochtigen van het betonoppervlak een alternatief. Het gebruik van curing compound behoort ook tot de mogelijkheden, let hierbij op dat bepaalde type curing compound mogelijk nadelig effect kan hebben op de aanhechting van eventueel later aan te brengen beton. Bescherm het betonoppervlak tegen bevriezing.

Reinigen

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.