Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie.

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Beamix Beton 111 Comfort

Beamix Beton 111 Comfort
Beamix Beton 111 Comfort

Product voordelen

  • Grof toeslagmateriaal, grind, is vervangen door lichtgewicht toeslagmateriaal.
  • 30% lichter t.o.v. normaal beton.
  • Comfortabel tillen, mengen en verwerken.
  • Gemakkelijk te verdichten.

Beamix Beton 111 Comfort is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op basis van EN 206-1:NEN 8005, sterkteklasse LC 25/28, 8 mm korrel.

Dichtheidsklasse D1,8

Kenmerken

Product eigenschappen

Lichtgewicht beton voor gewapende en ongewapende betonconstructies. Sterkteklasse LC25/28.

Toepassing

Ten opzichte van grindbeton, 30% lichter construeren van gewapende en ongewapende betonconstructies
Storten van betonvloeren in combinatie met zwaluwstaartplaten
Renoveren van en aanbrengen van beton op platte daken (kan ook licht hellend aangebracht worden)
Renoveren van en aanbrengen van beton op balkons
Opvullen van holle bouwelementen, sandwichpanelen, sleuven, leidinggoten
Gelijkwaardige sterkte als normaal beton in de sterkteklasse C20/25

Leveringsvorm

Zak à 18 kg

Certificeringen

Beamix Beton 111 Comfort wordt geleverd onder "KOMO" certificaat.
Komo nr. 701-jj-B.
BSB Certificaat 701-jj-BBK, vormgegeven bouwstof.

Technische informatie

Grondstoffen

Bindmiddel: portlandcement CEM I (EN 197-1)
Toeslagmateriaal: lichtgewicht toeslagmaterialen (EN 13055)
Grootste korrelafmeting: D-max 8 mm
Toevoegingen: kalksteenmeel (EN 13139)
Hulpstoffen: super plastificeerder (EN 934-2)
 

Eigenschappen betonspecie

Waterbehoefte: 17 %
WCF <0,5
Schudmaat :500 mm (EN 12350-5)
Volumieke massa: 1760 kg/m³ (EN 12350-6)
Uitlevering: 655 l/ton
 

Eigenschappen verharde betonmortel

Volumieke massa: 1760 kg/m³ (28 dagen, EN 12390-7)
Druksterkte: > 34,0 N/mm² (28 dagen, EN 12390-3)

Verkrijgbaarheid

Bouwmaterialenhandel

Documentatie

Verstuur of download de documentatie

U kunt de documentatie naar een e-mailadres versturen of het downloaden.

Details

Kleuren

Cement grijs

Verbruik

Een zak van 18 kg geeft ca. 12 liter betonspecie en is voldoende voor 0,24 m² bij een laagdikte van 5 cm.

Dosering

Gebruik 2,9-3,1 liter leidingwater voor 18 kg Beamix Betonmortel Comfort 111.

Leveringsvorm

Zak à 18 kg

Verwerkingssystemen

Mengen met betonmolen of in kuip en roerspindel.

Classificatie

Omschrijving volgens EN 206-1
Sterkteklasse:  LC25/28
Duurzaamheid: Milieuklasse X0,XC4,XD2,XS1,XF3,XA1
Verwerkbaarheid: Consistentie klasse (S4) /F4
Grootste korrelafmeting: D-max 8 mm
 

Houdbaarheid

Beamix Beton 111 Comfort is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na productiedatum.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

Leg bij het storten van vloeren en poeren, welken worden geplaatst op de vaste grond, onder de te storten beton eerst een laag plastic folie.
Voorbehandelen ondergrond: maak bij reparatiewerkzaamheden de ondergrond geheel vrij van olie, vet en andere stoffen die nadelig zijn voor de hechting. Bevochtig bij reparatiewerkzaamheden de ondergrond goed voor met water of gebruik een hechtprimer. Gladde oppervlaktes dienen te worden opgeruwd door middel van hakken, boucharderen en of waterstralen om een voldoende ruw oppervlak te verkrijgen in verband met optimale aanhechting.

Aanmaken

Waterhoeveelheid: gebruik 2,9 - 3,1 liter leidingwater voor 18 kg Beamix Beton 111 Comfort.
Gebruik voor het aanmaken van de betonspecie bij voorkeur drinkwater of leidingwater (NEN-EN 1008), bij twijfel is nader onderzoek nodig naar de geschiktheid van het te gebruiken water.
Mengen: meng de betonmortel in een betonmolen (indien niet beschikbaar, handmatig in bijvoorbeeld een kuip of kruiwagen). Doe eerst 75% van het water en daarna de droge mortel in de betonmolen of kuip. Meng gedurende ca. 3 minuten totdat een homogene betonspecie ontstaat. Bij handmatig aanmaken ca. 5 minuten mengen.

Verwerken

Verwerkbaarheid: verwerkbaar gedurende ca. 2 uur na aanmaak, afhankelijk van betonspecie- en omgevingstemperatuur. Verwerk de aangemaakte betonspecie boven 0°C. Stort geen betonspecie op een bevroren ondergrond. De sterkteontwikkeling van vers gestort beton verloopt trager bij een omgevingstemperatuur lager dan 5°C.
Uitvoering: verdicht de betonspecie tijdens of direct na het storten d.m.v. trillen of porren. Gebruik hiervoor een trilnaald of een stevige stok. Werk de betonspecie af met een spaan of rij.
Schuur, afhankelijk van de toepassing, na het storten het betonoppervlak dicht met een schuurbord nadat de gestorte beton licht is aangetrokken.

Nabehandelen

Bescherm het afgewerkte betonoppervlak tegen tocht en uitdroging door langdurig afdekken met vochtig jute of plastic folie. Indien de gestorte delen te groot zijn om te kunnen afdekken met folie is regelmatig bevochtigen van het afgewerkte oppervlak een alternatief.
Het gebruik van curing compound behoort ook tot de mogelijkheden, let hierbij op dat bepaalde type curring compound mogelijk nadelig effect kan hebben op de aanhechting van eventueel later aan te brengen afwerklagen. Bescherm het betonoppervlak tegen kans op bevriezing.

Reinigen

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.