Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie.

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Beamix Lichtgewicht beton 111

Weber Beamix Lichtgewicht beton 111
Weber Beamix Lichtgewicht beton 111

Product voordelen

 • Sterkte klasse LC25/28, sterker dan basis beton
 • 38% meer uitlevering, 12l specie minder tillen, makkelijk mengen
 • Zeer geschikt als verdiepingsvloer, gladder af te werken

Weber Beamix Lichtgewicht beton 111 is een fabrieksmatig vervaardigde mortel, op basis van EN 206-1:NEN 8005, sterkteklasse LC25/28, 8 mm, D 1,8.

Kenmerken

Product eigenschappen

Lichtgewicht beton voor gewapende en ongewapende betonconstructies. Sterkteklasse LC25/28.

Toepassing

 • Ten opzichte van grindbeton, 30% lichter construeren van gewapende en ongewapende betonconstructies
 • Storten van betonvloeren in combinatie met zwaluwstaartplaten
 • Renoveren van en aanbrengen van beton op platte daken (kan ook licht hellend aangebracht worden)
 • Renoveren van en aanbrengen van beton op balkons
 • Opvullen van holle bouwelementen, sandwichpanelen, sleuven, leidinggoten
 • Gelijkwaardige sterkte als normaal beton in de sterkteklasse C20/25

Leveringsvorm

Zak à 18 kg

Certificeringen

Weber Beamix Lichtgewicht beton 111 wordt geleverd onder "KOMO" certificaat.
KOMO certificaatnummer: 701-jj-B.
BSB certificaatnummer: 701-jj-BBK, vormgegeven bouwstof.

Technische informatie

Grondstoffen

 • Bindmiddel: portlandcement CEM I (EN 197-1)
 • Toeslagmateriaal: lichtgewicht toeslagmaterialen (EN 13055)
 • Grootste korrelafmeting: D-max 8 mm
 • Toevoegingen: kalksteenmeel (EN 13139)
 • Hulpstoffen: super plastificeerder (EN 934-2)

Eigenschappen betonspecie

 • Waterbehoefte: 17 %
 • WCF: <0,5
 • Schudmaat :500 mm (EN 12350-5)
 • Volumieke massa: 1760 kg/m³ (EN 12350-6)
 • Uitlevering: 655 l/ton

Eigenschappen verharde betonmortel

 • Volumieke massa: 1760 kg/m³ (28 dagen, EN 12390-7)
 • Druksterkte: > 34,0 N/mm² (28 dagen, EN 12390-3)

Verkrijgbaarheid

Bouwmaterialenhandel

Documentatie

Verstuur of download de documentatie

U kunt de documentatie naar een e-mailadres versturen of het downloaden.

Details

Kleuren

Grijs

Verbruik

18 kg geeft ca. 12 liter betonspecie en is voldoende voor 0,24 m² bij een laagdikte van 5 cm. Zie ook verbruikstabel

Laagdikte Verbruik/m2
5 cm ± 75 kg/m2
8 cm ± 120 kg/m2

Dosering

Gebruik max. 2,9-3,1 liter leidingwater voor 18 kg Weber Beamix Lichtgewicht beton 111

Leveringsvorm

Zak à 18 kg

Verwerkingssystemen

Mengen met betonmolen of in kuip en roerspindel.

Classificatie

Omschrijving volgens EN 206-1
Sterkteklasse:  LC25/28
Duurzaamheid: Milieuklasse X0,XC4,XD2,XS1,XF3,XA1
Verwerkbaarheid: Consistentie klasse (S4) /F4
Grootste korrelafmeting: D-max 8 mm
Dichtheidsklasse D1,8

Houdbaarheid

15 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

Leg bij het storten van vloeren en poeren, welken worden geplaatst op de vaste grond, onder de te storten beton eerst een laag plastic folie. Bij aanstortingen op bestaande steenachtige of betonnen ondergronden, het aan te storten oppervlak eerst reinigen en opruwen en daarna voorbehandelen met weberprim vloer.

Aanmaken

Plastisch (opvullen): gebruik maximaal 3,1 liter leidingwater voor 18 kg. Gebruik minder water (naar eigen inzicht) voor het aanbrengen van licht hellende toepassingen. Meng bij voorkeur in een betonmolen of gebruik een boormachine met roerspindel. Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de betonmolen of kuip en voeg daarna de droge mortel toe. Voeg tijdens het mengen het restant aan water toe tot een prettig verwerkbare specie. Meng ca. 3 minuten met betonmolen of boormachine met roerspindel.

Verwerken

Verwerk de specie boven 3°C. Aangemaakte specie is ca. 2 uur verwerkbaar. Verdicht de betonspecie tijdens of direct na het storten d.m.v porren of trillen (stok of trilnaald). Schuur hierna het betonoppervlak dicht m.b.v. een schuurbord. Bij hellingsbeton is geen bijkomende (cement) afstrijklaag meer nodig. Zwaluwstaartplaten haaks afreien op de gleufrichting van de platen.

Nabehandelen

Bescherm het betonoppervlak gedurende 3-5 dagen tegen uitdroging (afdekken met plastic folie of regelmatig benevelen met water) en bevriezing (afdekken). na ca. 24 uur beloopbaar.

Reinigen

Voorbehandelen ondergrond: maak bij reparatiewerkzaamheden de ondergrond geheel vrij van olie, vet en andere stoffen die nadelig zijn voor de hechting.
Gladde oppervlaktes dienen te worden opgeruwd door middel van hakken, boucharderen en of waterstralen om een voldoende ruw oppervlak te verkrijgen in verband met optimale aanhechting.
Bevochtig bij reparatiewerkzaamheden de ondergrond goed voor met water of gebruik een hechtprimer.

Nabehandelen: Het gebruik van curing compound behoort ook tot de mogelijkheden, let hierbij op dat bepaalde type curring compound mogelijk een nadelig effect kan hebben op de aanhechting van eventueel later aan te brengen afwerklagen.

Wij adviseren u altijd een erkend constructeur te raadplegen om een constructieve berekening te
maken.