Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie.

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

webertec STM 163

webertec STM 163

Product voordelen

  • Kant-en-klare stelmortel
  • CEM III
  • Cementgehalte 200kg/m³
  • Korrel 8 mm

webertec STM 163 is een fabrieksmatig vervaardigde droge cementgebonden stelmortel.

Kenmerken

Product eigenschappen

Stelmortel voor wegenbouw met CEM III, cementhoeveelheid van circa 200kg/m³.

Toepassing

webertec STM 163 is speciaal ontwikkeld voor praktische en duurzame toepassing voor het:

  • stellen van trottoirbanden
  • stellen van opsluitbanden

Leveringsvorm

Silo (afhankelijk van silocapaciteit en de wettelijk toegestane gewichten)
Bulk (afhankelijk van silocapaciteit en de wettelijk toegestane gewichten)

Certificeringen

webert.tec STM 163 wordt geleverd onder "KOMO" kwaliteitsverklaring. Levering op samenstelling.
KOMO kwaliteitsverklaringsnr. 701-jj-f
BSB Certificaat 701-jj-BBK, vormgegeven bouwstof
 

Technische informatie

Grondstoffen

Bindmiddel: hoogovencement CEM III / B (EN 197-1)
Toeslagmateriaal: harde dichte toeslagmaterialen (EN 12620)
Grootste korrelafmeting: 8 mm
Toevoegingen: kalksteenmeel (EN 13139)
Hulpstoffen: geen

Eigenschappen mortelspecie

Geheel afhankelijk van klantspecifiek gebruik.

Eigenschappen verharde mortel

Eigenschappen geheel afhankelijk van klantspecifiek gebruik.

Verkrijgbaarheid

Op aanvraag

Documentatie

Verstuur of download de documentatie

U kunt de documentatie naar een e-mailadres versturen of het downloaden.

Details

Kleuren

Grijs

Verbruik

Klantspecifiek. Afhankelijk van de in het werk toegepaste consistentie ca. 500 ltr/ton.

Dosering

Bulk:
Stel de waterdosering in zodat de juist consistentie wordt verkregen.
De waterdosering is te controleren doormiddel van het indampen van de betonspecie.
Beoogde waterdosering ca. 7,5%.

Leveringsvorm

Silo (afhankelijk van silocapaciteit en de wettelijk toegestane gewichten)
Bulk (afhankelijk van silocapaciteit en de wettelijk toegestane gewichten)

Verwerkingssystemen

Silo 19 m³:

  • Doorstroommenger

Classificatie

Niet van toepassing

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

Klantspecifiek.

Aanmaken

Waterhoeveelheid: klantspecifiek.
Mengen (Weber Beamix equipement): meng, overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende mengsysteem.

Verwerken

Verwerkbaarheid: verwerkbaar gedurende ca. 1 uur na aanmaak, afhankelijk van betonspecie- en omgevingstemperatuur. Verwerk de aangemaakte betonspecie boven 5°C. Werk niet tegen, op of in een bevroren ondergrond. Een bevroren ondergrond heeft een negatieve reactie op de hydratatiesnelheid van cement. De sterkteontwikkeling van vers gestort beton verloopt trager bij een omgevingstemperatuur lager dan 5°C.

Nabehandelen

Bescherm het gestorte beton en het ontkiste betonoppervlak tegen tocht en uitdroging. Het regelmatig bevochtigen van het betonoppervlak een optie. Bescherm het betonoppervlak tegen bevriezing.

Reinigen

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.