Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie.

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

webertec SBD 128

webertec SBD 128

Product voordelen

  • Sterkteklasse C38/45, 8 mm korrel
  • Toepasbaar voor droge methode
  • CEM I
  • Weinig rebound

webertec SBD 128 (C38/45-8/I) is een kant-en-klaar niet polymeer gemodificeerde fabrieksmatig vervaardigde cementgebonden droge mortel, op basis van NEN-EN 206-1:2001 en CUR-Aanbeveling 53. (CC mortel volgens URL 3201-1).

webertec SBD 128 (C38/45-8/I) is een spuitbeton ten behoeve van het spuiten volgens de droge methode.

Kenmerken

Product eigenschappen

webertec SBD 128 (C38/45-8/I) is een kant-en-klaar niet polymeer gemodificeerde fabrieksmatig vervaardigde cementgebonden droge mortel, op basis van NEN-EN 206-1:2001 en CUR-Aanbeveling 53. (CC mortel volgens URL 3201-1).
webertec SBD 128 (C38/45-8/I) is een spuitbeton ten behoeve van het spuiten volgens de droge methode. 

Toepassing

Reparatiebeton voor herstel van:

  • Afgesprongen betondekking
  • Beschadigde constructie onderdelen van viaducten, bruggen, tunnels
  • Grindnesten en vullen van sparingen in betonconstructies

Constructief beton voor:

  • Verdikking of versterking constructie onderdelen
  • Totale renovatie van betonskeletten, tunnelbouw, zwembaden
  • Moeilijk te bekisten constructies

Leveringsvorm

Zakgoed á 25 kg
Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane gewichten)
Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane gewichten) 

Certificeringen

webert.tec SBD 128 wordt geleverd onder "KOMO" kwaliteitsverklaring.
KOMO kwaliteitsverklaringsnr. 701-jj-B
BSB Certificaat 701-jj-BBK, vormgegeven bouwstof
 

Technische informatie

Grondstoffen

Bindmiddel: portlandcement CEM I (EN 197-1)
Toeslagmateriaal: harde dichte toeslagmaterialen (EN 12620)
Grootste korrelafmeting: 8 mm
Toevoegingen: geen
Hulpstoffen: geen

Eigenschappen mortelspecie

Waterbehoefte: 10,5%

Eigenschappen verharde mortel

Volumieke massa: 2335 kg/m³ (28 dagen, EN 12390-7)
Druksterkte:
> 40 N/mm² (7 dagen, EN 12390-3)
> 60 N/mm² (28 dagen, EN 12390-3)
Hechtsterkte:
1,5 N/mm² (7 dagen, CUR 20)
2,0 N/mm² (28 dagen, CUR 20)
Krimp: < 0,9 mm/m (DIN 52 450)
Waterindringing: < 5 mm (ISO/DIS 7031)

Verkrijgbaarheid

Op aanvraag

Documentatie

Verstuur of download de documentatie

U kunt de documentatie naar een e-mailadres versturen of het downloaden.

Details

Kleuren

Grijs

Verbruik

Afhankelijk van de positie van het te spuiten constructiedeel en de vakkundigheid van de betonspuiter, moet men rekening houden met een hoger percentage terugslag (rebound)

Dosering

Zakgoed:
Gebruik 2,6 liter leidingwater voor 25kg webertec SBD 128.

Bulk:
Stel de waterdosering in zodat de juist consistentie (S1/F1) wordt verkregen.
De waterdosering is te controleren doormiddel van het indampen van de betonspecie.
Beoogde waterdosering 10,5%.
 

Leveringsvorm

Zakgoed á 25 kg
Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane gewichten)
Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane gewichten) 

Verwerkingssystemen

Silo 18 m³, 19 m³ of 20 m³:
doorstroommenger (40 liter gemengde specie/min) met niveausonde
doorstroommenger (100 liter gemengde specie/min) met niveausonde

Classificatie

Omschrijving volgens EN-206-1
Sterkteklasse: C38/45
Duurzaamheid: Milieuklasse X0,XC4,XD3,XS3,XF4,XA1
Verwerkbaarheid: Consistentie klasse S1/F1
Grootste korrelafmeting: D-max 8 mm
 

Houdbaarheid

webertec SBD 128 is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na productiedatum

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

Voorbehandelen ondergrond: maak bij reparatiewerkzaamheden de ondergrond geheel vrij van vuil, olie, vet, stof, verfresten, curing compound en andere stoffen die nadelig zijn voor de hechting. Bij twijfel met betrekking tot hechtcapaciteit van de ondergrond dient vooraf een treksterkte onderzoek te worden uitgevoerd. De ondergrond moet een potentiële hechtsterkte hebben die tenminste overeenkomt met de vereiste hechtsterkte van de spuitbeton op de ondergrond. Bevochtig bij reparatiewerkzaamheden de ondergrond goed voor, zodanig dat deze verzadigd is met water.

Aanmaken

Waterhoeveelheid: zie eigenschappen mortelspecie. Mengen (Saint-Gobain Weber Beamix equipement): meng, overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende mengsysteem. Bij gebruik van het Saint-Gobain Weber Beamix silo-systeem, kan de mortel licht worden voorbevochtigt, dit om stofvorming tegen te gaan. Mengen(handmatig): webertec SBD 128 is niet geschikt om handmatig te mengen en verwerken.

Verwerken

Verwerken alleen op mechanische wijze volgens de droge spuitmethode. Verwerk de spuitbeton tussen de 5ºC en 30ºC. Verwerking van spuitbeton beneden 5ºC heeft een negatieve reactie op de hydratatiesnelheid van cement. Werk niet op een bevroren ondergrond. Minimale laagdikte in één arbeidsgang aan te brengen is 15 mm. Maximaal aan te brengen laagdikte is geheel afhankelijk van de aard van de constructie en de conditie waaronder wordt gespoten. Bij het gebruik van een curing compound op een eerste laag waar nog een tweede laag over aangebracht wordt moet de gebruiker er zich van overtuigen dat dit geen nadelige gevolgen voor de hechting tussen de twee lagen heeft. Afwerken Gespoten oppervlak kan onafgewerkt blijven of kan afgewerkt worden met schuurbord of stalen spaan.

Nabehandelen

Bescherm het gespoten of afgewerkte betonoppervlak tegen tocht en uitdroging door afdekken met vochtig jutte of plastic folie (minimaal 7 dagen). Indien het afdekken van de gespoten delen met folie niet mogelijk is, is regelmatig bevochtigen van het afgewerkte oppervlak een alternatief. Het gebruik van curing compound behoort eveneens tot de mogelijkheden, let hierbij op dat sommige curing compounds nadelig effect kunnen hebben op de aanhechting van eventueel later aan te brengen afwerklagen. Bescherm het betonoppervlak tegen bevriezing.

Reinigen

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.