Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie.

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Beamix Metselmortel 320-A

Weber Beamix Metselmortel 320-A
Weber Beamix Metselmortel 320-A

Product voordelen

 • Opsteken is niet nodig, prettig verwerkbaar
 • Gemakkelijk invleien
 • Voegbreedtes vanaf 8mm

Metselmortel voor alle metselwerk dragend en niet dragend, binnen, buiten en waterkerend werk.

Kenmerken

Product eigenschappen

 • Prettig verwerkbare metselmortel
 • Door toevoeging van kalk langer verwerkbaar
 • Invlijen van de bakstenen gaat zeer gemakkelijk

Toepassing

 • Voor metselwerk met voegbreedtes > 8 mm.
 • Het metselen van bakstenen met een normaal- en sterk zuigend vermogen.
 • Het metselen van keramischestenen en snelbouwblokken.

 

Leveringsvorm

Zakgoed 25 kg.
Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).
Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).

Certificeringen

Weber Beamix Metselmortel 320-A wordt geleverd onder "Komo" certificaat.
KOMO certificaatnummer 701/706-jj-M
BSB certificaatnummer 701/706-jj-BBK.M
CE volgens NEN-EN 998-2: 2010 classificatie M5.
Prestatiemortel: Metselmortel voor dragend werk en constructieve toepassingen, binnen en buiten.

Technische informatie

Grondstoffen

 • Bindmiddel: CEM I portlandcement en kalk EN 197-1 / EN 459-1
 • Toeslagmaterialen: Harde dichte toeslagmaterialen EN 13139
 • Grootste: korrenafmeting ± 3 mm.
 • korrelgroep: 0 - 2 opgave producent
 • Toevoegingen: Kalksteenmeel EN 13139
 • Hulpstoffen: combinatie van additieven die de verwerkbaarheid, stabiliteit en hechtsterkte bevorderen

Eigenschappen mortelspecie

 • Waterbehoefte: 14%
 • Spreidmaat: 180 mm. EN 1015-3
 • Volumieke massa: 1910 mm EN 1015-6
 • Luchtgehalte: 12 - 17% EN 1015-7
 • Uitlevering: 595 l/ton
 • Verwerkingstijd: < 2 uur

Eigenschappen verharde mortel

 • Volumieke massa: 1810 kg/m3 EN 1015-10
 • Druksterkte 28 dagen: > 5 N/mm2 EN 1015-11
 • Hechtsterkte 28 dagen: 
  - Morteltoepassingstype A (buiten) > 0.2 N/mm² (NEN 6790)
  - Morteltoepassingstype B (binnen) > 0.1 N/mm² (NEN 6790)
  Hechtsterkte mortel / steen (kruisproef) gemeten aan referentiestenen

Documentatie

Verstuur of download de documentatie

U kunt de documentatie naar een e-mailadres versturen of het downloaden.

Details

Kleuren

Grijs.

Verbruik

Waalformaat (210X100X50) 12 mm voegdikte, ± 51 kg m², ± 710 kg per 1000 stenen.
Dikformaat     (210X100X65) 12 mm voegdikte, ± 44 kg m², ± 745 kg per 1000 stenen.

Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is uitgegaan van volle stenen..

Leveringsvorm

Zakgoed 25 kg.
Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).
Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).

Verwerkingssystemen

Silo 18 m³ : Doorstroommenger 40D1 (40 liter gemengde specie/min.
                      Pneumatisch morteltransportsysteem (BPTS) 40P1.

Silo 22 m³ : Doorstroommenger 100D1 (100 liter gemengde specie/min.).

Classificatie

 

  EN 998-2 BRL 1905 (2005-05-12) NEN 6790: 2005 (TGB steen)
Brandklasse A1    
Mortelklasse M5    
Toepassingstype   A A
Voegdikte   L (10 < 12mm)  
    XL (> 12mm)  
Hoofdtoepassing   G (Algemene toepassing) Buiten (vocht en vorst, waterkerend werk, alle werk in weer en wind, dragend werk binnen)

Houdbaarheid

Weber Beamix Metselmortel 320-A is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na productiedatum.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

Te droge of te natte metselstenen leiden tot slechte hechting. Te droge metselstenen daags vóór verwerking bevochtigen.

Aanmaken

Gebruik ca. 3,4 tot 3,8 liter leidingwater voor 25 kg. Meng bij voorkeur in een speciemolen of gebruik een boormachine met roerspindel. Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de speciemolen of kuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het restant aan water toe tot een prettig verwerkbare specie. Meng ca. 3 minuten met speciemolen of boormachine met roerspindel. Bij handmatig aanmaken, ca. 5 minuten mengen.

Verwerken

Verwerk de specie boven 3°C. Aangemaakte specie is ca. 2 uur verwerkbaar. Vul lint- en stootvoegen volledig. Als binnen 24 uur na het metselen kans op bevriezing van de metselmortel bestaat, mag er niet worden gemetseld. Bij achteraf voegen: krab de metselspecie tijdig rechthoekig uit waarbij de uitkrabdiepte gelijk is aan de gebruikte voegdikte. Bij verdiept voegwerk moet zoveel dieper worden uitgekrabd als de voeg verdiept moet komen te liggen. Om smetten te voorkomen, de specie pas uitkrabben als deze voldoende is aangetrokken. Dit moment hangt af van het zuigvermogen van de steen en de omgevingstemperatuur.

Nabehandelen

Bescherm vers metselwerk tegen uitdroging (plastic folie of regelmatig benevelen met water) en bevriezing (afdekken). Bescherm bij langdurige regenval het metselwerk tegen overmatige wateropname. Bij achteraf voegen: Laat het metselwerk minimaal 2 weken uitharden alvorens te voegen.

Aanvullende informatie

Vermengen van oude en verse metselspecie mag nooit.
Verwerk geen bevroren metselstenen.

De temperatuur in de verse mortel mag niet onder de 0 ºC komen. De chemische reactie van cement met water staat nagenoeg stil bij temperaturen onder 5 ºC, het gevolg hiervan is dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvind. Bevriezing kan vervolgens tot vorstschade leiden.

Wij adviseren u om maatregelen te treffen om het vers metselwerk te beschermen tegen vorst en uitdroging als;

de verwachte gemiddelde temperatuur tussen 9:00 uur 's ochtends en 9:00 uur de volgende ochtend lager zal zijn dan 4 °C of
als er 's nachts meer dan 1 graad vorst wordt verwacht
en verwerk metselstenen vorstvrij

 

let op

 • Witte uitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks veel aandacht voor het product en de verwerking, door weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen invloed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het eindresultaat aanvaarden.
   
 • Gebruik voor het voegen van metselwerk Weber Beamix Voegmortel 332 UR+ (uitslag remmende voegmortel).