Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie.

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Beamix Metselmortel 320-C

Weber Beamix Metselmortel 320-C
Weber Beamix Metselmortel 320-C

Product voordelen

 • Voorzien van Tras, een natuurlijke grondstof van vulkanische oorsprong, met puzzolane eigenschappen
 • Geschikt voor het metselen van zachte natuursteen

Beamix Metselmortel 320-C is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op basis van NEN-EN 998-2.

Mortelklasse M5

Kenmerken

Product eigenschappen

 • Voorzien van Tras, een natuurlijke grondstof van vulkanische oorsprong, met puzzolane eigenschappen.
 • Soepel verwerkbare Metselmortel
 • Betere bescherming tegen uitbloei

 

Toepassing

 • Het metselen van bakstenen met een normaal- en sterkzuigend vermogen
 • Het metselen van porisostenen en metselstenen
 • Het metselen van zachte natuursteen

Leveringsvorm

Zak van 25 kg
Bulkzak van 1200 kg
Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten)
Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten)

Certificeringen

Beamix Metselmortel 320-C wordt geleverd onder "Komo" certificaat.
Komo certificaatnummer 0956-CPD-701en 706.
CE volgens NEN-EN 998-2: 2010 classificatie M5.
Prestatiemortel: Metselmortel voor dragend werk en constructieve toepassingen, binnen en buiten.
 

Technische informatie

Grondstoffen
Bindmiddel: portlandcement CEM I
Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen (EN 13139)
Grootste korrelafmeting: ± 3 mm
Korrelopbouw volgens korrelgroep: 0 - 2 (opgave producent)
Toevoegingen: Natuurlijke puzzolanen (Tras) 
Hulpstoffen: combinatie van additieven die de verwerkbaarheid, stabiliteit en hechtsterkte bevorderen (EN 934-3)

Eigenschappen mortelspecie
Waterbehoefte: 13 %
Uitlevering: 600 l/ton
Verwerkingstijd: 2 uur

Eigenschappen verharde mortel
Druksterkte: 9.0 N/mm² (EN 1015-11)

Hechtsterkte mortel / steen (kruisproef)
Morteltoepassingtype A (Buiten) referentiesteen
28 dagen ? 0.2 N/mm² (NEN 6790)
Morteltoepassingstype B (binnen) referentiesteen
28 dagen ? 0.1 N/mm² (NEN 6790)

Documentatie

Verstuur of download de documentatie

U kunt de documentatie naar een e-mailadres versturen of het downloaden.

Details

Kleuren

Cementgrijs

Verbruik

Waalformaat (210X100X50) 12 mm voegdikte, ± 51 kg m², ± 710 kg per 1000 stenen
Dikformaat    (210X100X65) 12 mm voegdikte, ± 44 kg m², ± 745 kg per 1000 stenen

Leveringsvorm

Zak van 25 kg
Bulkzak van 1200 kg
Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten)
Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten)

Verwerkingssystemen

Silo 18 m³ : Doorstroommenger 40D1 (40 liter gemengde specie/min.)
                      Pneumatisch morteltransportsysteem (BPTS) 40P1

Silo 22 m³ : Doorstroommenger 100D1 (100 liter gemengde specie/min.)

Classificatie

  EN 998-2 BRL 1905 (2005-05-12) NEN 6790: 2005 (TGB steen)
Brandklasse A1    
Mortelklasse M5    
Toepassingstype   A A
Voegdikte   L (8 ? 12mm)  
    XL (10 ? 12mm)  
Hoofdtoepassing   G (Algemene toepassing) Buiten (vocht en vorst, waterkerend werk, alle werk in weer en wind, dragend werk binnen)

Houdbaarheid

Beamix Metselmortel 320-C is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na productiedatum

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

 • Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting.
 • Te droge stenen in ieder geval 24 uur vóór verwerking bevochtigen.
 • Bakstenen winddroog verwerken.
   

Aanmaken

 • Gebruik voor 1 kg mortel 0.125 - 0.135 liter water.
 • Mengen (machinaal): meng de metselspecie in een speciemolen of in een speciekuip met boorspindel. Doe eerst het water en daarna de droge mortel in de molen of kuip. Meng gedurende ca. 2 minuten tot een plastische metselspecie.
 • Mengen (equipement): meng, gebruikmakend van equipement, overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende mengsysteem.

Verwerken

 • Verwerkbaarheid: verwerkbaar gedurende ca. 2 uur, afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur. Vermengen van oude en verse metselspecie mag nooit.
 • De temperatuur in de verse mortel mag niet onder de 0?C komen. De chemische reactie van cement met water staat nagenoeg stil bij temperaturen onder 5 ?C, het gevolg hiervan is dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvind. Bevriezing kan vervolgens tot vorstschade leiden.
 • Wij adviseren u om maatregelen te treffen om het vers metselwerk te beschermen tegen vorst en uitdroging als;
  - de verwachte gemiddelde temperatuur tussen 9:00 uur ?s ochtends en 9:00 uur de volgende ochtend lager zal zijn dan 4 °C of
  - als er ?s nachts meer dan 1 graad vorst wordt verwacht en verwerk metselstenen vorst- en ijsvrij.
 • TIP: Gebruik indien mogelijk een Beamix vorstmortel die bestand is tegen zeer lage temperaturen en vorst. 
 • Zorg bij het vermetselen van de metselstenen dat zowel de lintvoegen als de stootvoegen volledig worden gevuld. Voor het navoegen dient de metselspecie zodanig uitgekrabd te worden, dat in de voegmortel een vierkante doorsnede ontstaat. De uitkrabdiepte moet zo groot zijn dat de later aan te brengen mortelvoeg een voegdiepte heeft van minimaal 10 mm.

Afwerken

 • Bescherm bij schraal, warm en winderig weer het metselwerk tegen tocht en uitdroging. Doe dit door het metselwerk af te dekken met plastic folie of houd het metselwerk regelmatig vochtig met een waternevel.
 • Bescherm het jonge metselwerk bij langdurige regenval tegen overmatige wateropname door het af te dekken, ter voorkoming van witte uitslag en het uitspoelen van fijne delen. 

Reinigen

 • Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd.
 • Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. 

let op

 • Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen.
 • Witte uitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks veel aandacht voor het product en de verwerking, door weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen invloed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het eindresultaat aanvaarden.
 • Gebruik Beamix Metselmortel 320-C voor trasramen en plantenbakken.
 • Om smetten op bakstenen te camoufleren is het mogelijk hiervoor Beamix mortel 320 op kleur te gebruiken. Camouflagemortel is verkrijgbaar in de kleuren wit, geel, oranje, rood, bruin en antraciet.
 • Gebruik voor het voegen van metselwerk Voegmortel 332 UR+