Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie.

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Beamix Metselmortel 322-C

Weber Beamix Metselmortel 322-C
Weber Beamix Metselmortel 322-C

Product voordelen

 • Door toevoeging van tras (natuurlijke pzzolaan) zeer geschikt voor bakstenen en natuursteen
 • Zeer goede eigenschappen voor stabiliteit in vers metselwerk

Metselmortel voor alle metselwerk dragen en niet dragend binnen, buiten en waterkerend werk.

Kenmerken

Product eigenschappen

 • Door toevoeging van tras zeer geschikt voor natuursteen.
 • Soepel verwerkbare metselspecie.

Toepassing

 • Voor het metselen van bakstenen met een matig zuigend vermogen.
 • Voor het metselen van beton- stenen en blokken.
 • Voor het metselen van natuursteen o.a. moulon, leisteen en marmer metselsteen.

Leveringsvorm

Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).
Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).

Certificeringen

Beamix Metselmortel 322-C wordt geleverd onder "Komo" certificaat.
Komo certificaatnummer 0956-CPD-701en 706.
CE volgens NEN-EN 998-2: 2010 classificatie M10.
Prestatiemortel: Metselmortel voor dragend werk en constructieve toepassingen, binnen en buiten.

Technische informatie

Grondstoffen

Bindmiddel CEMI portlandcement EN 197-1
Toeslagmaterialen harde dichte toeslagmaterialen EN 13139
Grootste korrelafmeting ± 6 mm  
Korrelopbouw volgens korrelgroep 0 - 4 opgave producent
Toevoegingen Tras en kalksteenmeel EN 13139
Hulpstoffen combinatie van additieven die de verwerkbaarheid, stabiliteit en hechtsterkte bevorderen EN 934-3

 

Eigenschappen mortelspecie

Waterbehoefte 12%
Uitlevering 570 ltr/ton
Verwerkingstijd ? 2 uur


Eigenschappen verharde mortel

Druksterkte ? 10 N/mm² EN 1015-11

 

Hechtsterkte mortel / steen (kruisproef) 
Na 28 dagen gemeten aan referentiestenen

Morteltoepassingtype A (Buiten)  ? 0,2 N/mm² NEN 6790
Morteltoepassingstype B (binnen)  ? 0,1 N/mm² NEN 6790


 

 
 

 

  

Documentatie

Verstuur of download de documentatie

U kunt de documentatie naar een e-mailadres versturen of het downloaden.

Details

Kleuren

Cementgrijs.

Verbruik

Waalformaat (210X100X50) 12 mm voegdikte, ± 51 kg m², ± 710 kg per 1000 stenen.
Dikformaat    (210X100X65) 12 mm voegdikte, ± 44 kg m², ± 745 kg per 1000 stenen.

Leveringsvorm

Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).
Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).

Verwerkingssystemen

Silo 18 m³ : Doorstroommenger 40D1 (40 liter gemengde specie/min.).
                      Pneumatisch morteltransportsysteem (BPTS) 40P1.

Silo 22 m³ : Doorstroommenger 100D1 (100 liter gemengde specie/min.).

Classificatie

  EN 998-2 BRL 1905 (2005-05-12) NEN 6790: 2005 (TGB steen)
Brandklasse A1    
Mortelklasse M10    
Toepassingstype   A A
Voegdikte   L (8 ? 12mm)  
    XL (> 12mm)  
Hoofdtoepassing   G (Algemene toepassing) Buiten (vocht en vorst, waterkerend werk, alle werk in weer en wind, dragend werk binnen)

Houdbaarheid

Beamix Metselmortel 322-C is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na productiedatum.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

 • Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting.
 • Te droge stenen voorbevochtigen.
 • Bakstenen, betonstenen en natuursteen winddroog verwerken.


 

Aanmaken

 • Meng gebruikmakend van equipement, overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende mengsysteem.

Verwerken

 • Verwerkbaar gedurende ca. 2 uur, afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur. Vermengen van oude en verse metselspecie mag nooit.
 • Zorg bij het vermetselen van de metselstenen dat zowel de lintvoegen als de stootvoegen volledig worden gevuld. Om achteraf te kunnen voegen dient metselspecie zodanig uitgekrabt te worden dat in de voegmortel een vierkante doorsnede ontstaat. De uitkrabdiepte moet zo groot zijn dat de later aan te brengen mortelvoeg een voegdiepte heeft van minimaal 10 mm.
 • De temperatuur in de verse mortel mag niet onder de 0?C komen. De chemische reactie van cement met water staat nagenoeg stil bij temperaturen onder 5 ?C, het gevolg hiervan is dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvind. Bevriezing kan vervolgens tot vorstschade leiden.
 • Wij adviseren u om maatregelen te treffen om het vers metselwerk te beschermen tegen vorst en uitdroging als;
  - de verwachte gemiddelde temperatuur tussen 9:00 uur ?s ochtends en 9:00 uur de volgende ochtend lager zal zijn dan 4 °C of
  - als er ?s nachts meer dan 1 graad vorst wordt verwacht en
  - verwerk metselstenen vorst- en ijsvrij.
 • TIP: Gebruik indien mogelijk een Beamix vorstmortel die bestand is tegen zeer lage temperaturen en vorst.
   

Afwerken

 • Bescherm bij schraal, warm en winderig weer het metselwerk tegen tocht en uitdroging. Doe dit door het metselwerk af te dekken met plastic folie of houd het metselwerk regelmatig vochtig met een waternevel.
 • Bescherm het jonge metselwerk bij langdurige regenval tegen overmatige wateropname door afdekken, ter voorkoming van witte uitslag en het uitspoelen van fijne delen.

Reinigen

 • Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd.
 • Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

let op

 • Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is rekening gehouden met volle stenen.
 • Witte uitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks veel aandacht voor het product en de verwerking, door weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen invloed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het eindresultaat aanvaarden.
 • Metselmortels dienen te worden afgewerkt met een Voegmortel, gebruik hiervoor Beamix Uitslag Remmende Voegmortel 332 UR+