Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie.

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Beamix Metselmortel 322-F (vorstmortel)

Weber Beamix Metselmortel 322-F (vorstmortel)
Weber Beamix Metselmortel 322-F (vorstmortel)

Product voordelen

 • Enige KOMO gecertificeerde Vorst Metselmortel
 • Toepasbaar tot weerfase 5 (-5 °C)
 • Bestand tegen nachtvorstpieken van -15 °C

Metselmortel voor alle metselwerken dragend en niet dragend binnen, buiten en voor waterkerend werk.

Kenmerken

Product eigenschappen

De enige KOMO gecertificeerde Vorst Metselmortel.
Geschikt voor metselwerk bij temperaturen boven en onder nul.
Toepasbaar tot weerfase 5 (-5 °C).
Bestand tegen nachtvorstpieken tot -15 °C.

Toepassing

 • Voor het metselen van bakstenen met een matigzuigend vermogen.
 • Voor het metselen van betonstenen.
 • Voor verwerking van Beamix metselmortels 322-F bij vorst zie de verwerkingsadviezen in de bijlage.

Leveringsvorm

Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).
Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).

Certificeringen

Beamix Metselmortel 322-F wordt geleverd onder "Komo" certificaat.
Komo certificaatnummer 0956-CPD-701en 706.
CE volgens NEN-EN 998-2: 2010 classificatie M10.
Prestatiemortel: Metselmortel voor dragend werk en constructieve toepassingen, binnen en buiten.
 

Technische informatie

Grondstoffen

Bindmiddel CEMI portlandcement EN 197-1
Toeslagmaterialen harde dichte toeslagmaterialen EN 13139
Grootste korrelafmeting ± 6 mm  
Korrelopbouw volgens korrelgroep 0 - 4 opgave producent
Toevoegingen kalksteenmeel EN 13139
Hulpstoffen combinatie van additieven die de verwerkbaarheid, stabiliteit en hechtsterkte bevorderen. Vriespunt verlagende hulpstof EN 934-3

 

Eigenschappen mortelspecie

Waterbehoefte 12,5%
Uitlevering 560 ltr/ton
Verwerkingstijd ? 1,0 uur


Eigenschappen verharde mortel

Druksterkte ? 10 N/mm² EN 1015-11

 

Hechtsterkte mortel / steen (kruisproef) 
Na 28 dagen gemeten aan referentiestenen

Morteltoepassingtype A (Buiten)  ? 0,2 N/mm² NEN 6790
Morteltoepassingstype B (binnen)  ? 0,1 N/mm² NEN 6790


 

 
 

Documentatie

Verstuur of download de documentatie

U kunt de documentatie naar een e-mailadres versturen of het downloaden.

Details

Kleuren

Cementgrijs.

Verbruik

 • Waalformaat (210X100X50) 12 mm voegdikte, ± 51 kg m², ± 710 kg per 1000 stenen.
 • Dikformaat     (210X100X65) 12 mm voegdikte, ± 44 kg m², ± 745 kg per 1000 stenen.

Leveringsvorm

Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).
Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).

Verwerkingssystemen

Silo 18 m³ : Doorstroommenger 40D1 (40 liter gemengde specie/min).
                      Pneumatisch morteltransportsysteem (BPTS) 40P1.

Classificatie

 EN 998-2BRL 1905 (2005-05-12)NEN 6790: 2005 (TGB steen)
BrandklasseA1  
MortelklasseM10  
Toepassingstype AA
Voegdikte L (8 ? 12mm) 
  XL (> 12mm) 
Hoofdtoepassing G (Algemene toepassing)Buiten (vocht en vorst, waterkerend werk, alle werk in weer en wind, dragend werk binnen)

Houdbaarheid

Beamix Metselmortel 322-F is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na productiedatum.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

 • Te natte metselstenen bevorderen smetten, verminderen de stapelbaarheid en beperken de hechting.
 • Gebruik vorst- en ijsvrije bakstenen


 

Aanmaken

 • Waterhoeveelheid: voor 1 kg mortel 0.115 - 0.135 liter water.
 • Mengen (equipement): meng, gebruikmakend van equipement, overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende mengsysteem.

Verwerken

 • Verwerkbaar ? 1 uur na het aanmaken van de specie, afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur.
 • Vermengen van oude en verse metselspecie mag nooit.
 • De specie mag verwerkt worden tot -5 °C.
 • Zorg bij het metselen van de metselstenen dat zowel de lintvoegen als de stootvoegen volledig worden gevuld. Voor het navoegen dient de metselspecie zodanig uitgekrabd te worden, dat in de voegmortel een vierkante doorsnede ontstaat. De uitkrabdiepte moet zo groot zijn dat de later aan te brengen mortelvoeg een voegdiepte heeft van minimaal 10 mm.
 • Het metselwerk kan na het metselen een nachtvorst tot - 15 ºC verdragen zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor het eindresultaat. 

Afwerken

 • Bescherm bij schraal, warm en winderig weer het metselwerk tegen tocht en uitdroging door het metselwerk af te dekken met plastic folie.
 • Bescherm het jonge metselwerk bij langdurige regenval tegen overmatige wateropname door afdekken, ter voorkoming van witte uitslag en het uitspoelen van fijne delen.

Reinigen

 • Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd.
 • Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

let op

 • Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties of frog in de steen.
 • Voor het uitvoeren van metselwerken tijdens vorst zijn aangepaste verwerkingsadviezen opgesteld. Dit documen is In de bijlagen toegevoegd.
 • Witte uitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks veel aandacht voor het product en de verwerking, door weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen invloed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het eindresultaat aanvaarden.
 • Beamix Metselmortel 322-F mag ook verwerkt worden bij temperaturen boven 0 °C.
 • Gebruik voor Voegwerken de Beamix Voegmortel 332 UR+.