Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie.

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Beamix Metselmortel 323-D

Weber Beamix Metselmortel 323-D
Weber Beamix Metselmortel 323-D

Product voordelen

 • Metselmortel voor voegbreedtes van 8 tot 10 mm
 • Voor bakstenen met een zeer weinig wateropnemend vermogen

Metselmortel voor alle metselwerken dragend en niet dragend, binnen, buiten en voor waterkerend werk.

Kenmerken

Product eigenschappen

 • Metselmortel geschikt voor metselwerk 8 tot 10 mm.
 • Door het aangepaste zandpakket makkelijk in te vlijen metselmortel
 • Gebruik van de juiste hulpstoffen bevorderd de stapeleigenschappen 

Toepassing

 • Voor metselwerk met voegbreedtes van 8 tot 10 mm.
 • Voor metselwerk met bakstenen met een zeer weinig zuigend vermogen
   

Leveringsvorm

Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).
Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).

Certificeringen

Beamix Metselmortel 323-D wordt geleverd onder "Komo" certificaat.
Komo certificaatnummer 0956-CPD-701en 706.
CE volgens NEN-EN 998-2: 2010 classificatie M10.
Prestatiemortel: Metselmortel voor dragend werk en constructieve toepassingen, binnen en buiten.

Technische informatie

Grondstoffen

Bindmiddel CEMI portlandcement EN 197-1
Toeslagmaterialen harde dichte toeslagmaterialen EN 13139
Grootste korrelafmeting ± 3 mm  
Korrelopbouw volgens korrelgroep 0 - 2 opgave producent
Toevoegingen kalksteenmeel EN 13139
Hulpstoffen combinatie van additieven die de verwerkbaarheid, stabiliteit en hechtsterkte bevorderen EN 934-3

 

Eigenschappen mortelspecie

Waterbehoefte 12%
Uitlevering 565 ltr/ton
Verwerkingstijd ? 1,5 uur


Eigenschappen verharde mortel

Druksterkte ? 10 N/mm² EN 1015-11

 

Hechtsterkte mortel / steen (kruisproef) 
Na 28 dagen gemeten aan referentiestenen

Morteltoepassingtype A (Buiten)  ? 0,2 N/mm² NEN 6790
Morteltoepassingstype B (binnen)  ? 0,1 N/mm² NEN 6790


 

 
 

Documentatie

Verstuur of download de documentatie

U kunt de documentatie naar een e-mailadres versturen of het downloaden.

Details

Kleuren

Cementgrijs.

Verbruik

Waalformaat (210X100X50) 9 mm voegdikte, ± 37 kg m², ± 465 kg per 1000 stenen.
Dikformaat    (210X100X65) 9 mm voegdikte, ± 31 kg m², ± 490 kg per 1000 stenen.

Leveringsvorm

Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).
Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).

Verwerkingssystemen

Silo 18 m³ : Doorstroommenger 40D1 (40 liter gemengde specie/min).
                      Pneumatisch morteltransportsysteem (BPTS) 40P1.

Silo 22 m³ : Doorstroommenger 100D1 (100 liter gemengde specie/min).

Classificatie

 

 EN 998-2BRL 1905 (2005-05-12)NEN 6790: 2005 (TGB steen)
BrandklasseA1  
MortelklasseM10  
Toepassingstype AA
Voegdikte L (8 ? 10mm) 
   
Hoofdtoepassing G (Algemene toepassing)Buiten (vocht en vorst, waterkerend werk, alle werk in weer en wind, dragend werk binnen)

Houdbaarheid

Beamix Metselmortel 323-D is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na productiedatum.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

 • Voorbehandelen metselstenen: natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. 
 • Zeer weinig zuigende bakstenen winddroog verwerken. 


 

Aanmaken

 • Doseer voor 1 kg mortel 0.11 - 0.13 liter water.
 • Mengen (machinaal): meng de metselspecie in een speciemolen of in een speciekuip met boorspindel. Doe eerst het water en daarna de droge mortel in de molen of kuip. Meng gedurende ca. 2 minuten tot een plastische metselspecie ontstaat.
 • Mengen (equipement): meng, gebruikmakend van equipement, overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende mengsysteem.

Verwerken

 • Verwerkbaar gedurende ca. 1½ uur, afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur. Vermengen van oude en verse metselspecie mag nooit.
 • De temperatuur in de verse mortel mag niet onder de 0?C komen. De chemische reactie van cement met water staat nagenoeg stil bij temperaturen onder 5 ?C, het gevolg hiervan is dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvind. Bevriezing kan vervolgens tot vorstschade leiden. 
 • Wij adviseren u om maatregelen te treffen om het vers metselwerk te beschermen tegen vorst en uitdroging als;
  - de verwachte gemiddelde temperatuur tussen 9:00 uur ?s ochtends en 9:00 uur de volgende ochtend lager zal zijn dan 4 °C of
  - als er ?s nachts meer dan 1 graad vorst wordt verwacht en verwerk metselstenen vorst- en ijsvrij.
 • TIP: Gebruik indien mogelijk een Beamix vorstmortel die bestand is tegen zeer lage temperaturen en vorst.
 • Zorg bij het vermetselen van de metselstenen dat zowel de lintvoegen als de stootvoegen volledig worden gevuld. Bij navoegen krabt men de metselspecie zodanig uit dat in de voegmortel een vierkante doorsnede ontstaat. De uitkrabdiepte moet zo groot zijn dat de later aan te brengen mortelvoeg een voegdiepte heeft van minimaal 10 mm.

Afwerken

 • Bij schraal, warm en winderig weer bescherm het metselwerk tegen tocht en uitdroging. Doe dit door het metselwerk af te dekken met plastic folie of houd het metselwerk regelmatig vochtig met een waternevel.
 • Bescherm het jonge metselwerk bij langdurige regenval tegen overmatige wateropname door afdekken, ter voorkoming van witte uitslag en het uitspoelen van fijne delen.
 • Bescherm het jonge metselwerk tegen kans op bevriezing.

Reinigen

 • Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd.
 • Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

let op

 • Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is uitgegaan van volle stenen.
 • Witte uitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks veel aandacht voor het product en de verwerking, door weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen invloed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het eindresultaat aanvaarden.

Om smetranden te camoufleren is deze mortel ook leverbaar is de kleuren wit, geel, oranje, rood, bruin en antraciet.
Gebruik voor het voegen van metselwerk Beamix Uitslag Remmende Voegmortel 332 UR+