Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie.

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Beamix Metselmortel 325

Weber Beamix Metselmortel 325

Product voordelen

 • Metselmortel voor kalkzandsteen buiten toepassingen
 • Zeer goede hecht eigenschappen

Metselmortel voor alle metselwerk dragend en niet dragend binnen en buiten.

Kenmerken

Product eigenschappen

 • De enige Nederlandse Metselmortel voor kalkzandstenen voor zowel een binnen- als buitentoepassing.
 • Metselmortel voor kalkzandstenen met hoge hechteigenschappen.

Toepassing

 • Voor het metselen van kalkzandstenen in een binnen- en buitentoepassing.

Leveringsvorm

Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).
Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).

Certificeringen

Beamix Metselmortel 325 wordt geleverd onder "Komo" certificaat.
Komo certificaatnummer 0956-CPD-701en 706.
CE volgens NEN-EN 998-2: 2010 classificatie M10.
Prestatiemortel: Metselmortel voor dragend werk en constructieve toepassingen, binnen en buiten.
 

Technische informatie

Grondstoffen

Bindmiddel CEMI portlandcement EN 197-1
Toeslagmaterialen harde dichte toeslagmaterialen EN 13139
Grootste korrelafmeting ± 6 mm  
Korrelopbouw volgens korrelgroep 0 - 4 opgave producent
Hulpstoffen combinatie van additieven die de verwerkbaarheid, stabiliteit en hechtsterkte bevorderen EN 934-3

 

Eigenschappen mortelspecie

Waterbehoefte 13,5%
Uitlevering 585 ltr/ton
Verwerkingstijd ? 1,5 uur


Eigenschappen verharde mortel

Druksterkte ? 10 N/mm² EN 1015-11

 

Hechtsterkte mortel / steen (kruisproef) 
Na 28 dagen gemeten aan referentiestenen

Morteltoepassingtype A (Buiten)  ? 0,2 N/mm² NEN 6790
Morteltoepassingstype B (binnen)  ? 0,2 N/mm² NEN 6790


 

 
 

Documentatie

Verstuur of download de documentatie

U kunt de documentatie naar een e-mailadres versturen of het downloaden.

Details

Kleuren

Lichtgrijs.

Verbruik

Waalformaat (210X100X50) 12 mm voegdikte, ± 53 kg m², ± 710kg per 1000 stenen.
Maasformaat   (210X100X80) 12 mm voegdikte, ± 39 kg m², ± 790 kg per 1000 stenen.

Leveringsvorm

Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).
Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).

Verwerkingssystemen

Silo 18 m³ : Doorstroommenger 40D1 (40 liter gemengde specie/min.).
                       

Classificatie

  EN 998-2 BRL 1905 (2005-05-12) NEN 6790: 2005 (TGB steen)
Brandklasse A1    
Mortelklasse M10    
Toepassingstype   A A
Voegdikte   L (8 ? 12mm)  
    XL (> 12mm)  
Hoofdtoepassing   G (Algemene toepassing) Buiten (vocht en vorst, waterkerend werk, alle werk in weer en wind, dragend werk binnen)

Houdbaarheid

Beamix Metselmortel 325 is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na productiedatum.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

 • Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting.
 • Te droge kalkzandstenen in ieder geval 24 uur vóór verwerking bevochtigen.
 • Kalkzandstenen winddroog verwerken.


 

Aanmaken

 • Meng, gebruikmakend van equipement, overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende mengsysteem.

Verwerken

 • Verwerkbaar gedurende ? 1½ uur, afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur. Vermengen van oude en verse metselspecie mag nooit.
 • Zorg bij het vermetselen van de metselstenen dat zowel de lintvoegen als de stootvoegen volledig worden gevuld. Bij navoegen krabt men de metselspecie zodanig uit dat in de voegmortel een vierkante doorsnede ontstaat.
 • De uitkrabdiepte moet zo groot zijn dat de later aan te brengen mortelvoeg een voegdiepte heeft van minimaal 15 mm.
 • De temperatuur in de verse mortel mag niet onder de 0?C komen. De chemische reactie van cement met water staat nagenoeg stil bij temperaturen onder 5 ?C, het gevolg hiervan is dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvind. Bevriezing kan vervolgens tot vorstschade leiden.
 • Wij adviseren u om maatregelen te treffen om het vers metselwerk te beschermen tegen vorst en uitdroging als;
  - de verwachte gemiddelde temperatuur tussen 9:00 uur ?s ochtends en 9:00 uur de volgende ochtend lager zal zijn dan 4 °C of
  - als er ?s nachts meer dan 1 graad vorst wordt verwacht en
  - verwerk metselstenen vorst- en ijsvrij.
 • TIP: Gebruik indien mogelijk een Beamix vorstmortel die bestand is tegen zeer lage temperaturen en vorst.
   

Afwerken

 • Bescherm bij schraal, warm en winderig weer het metselwerk tegen tocht en uitdroging. Doe dit door het metselwerk af te dekken met plastic folie of houd het metselwerk regelmatig vochtig met een waternevel.
 • Bescherm het jonge metselwerk bij langdurige regenval tegen overmatige wateropname door afdekken, ter voorkoming van witte uitslag en het uitspoelen van fijne delen.
 • Bescherm het jonge metselwerk tegen kans op bevriezing.

Reinigen

 • Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd.
 • Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

 

let op

 • Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is rekening gehouden met volle stenen.
 • Gebruik voor het voegen van kalkzandsteen Beamix Voegmortel 333 UR+.
 • Beamix Voegmortel 333 UR+ is voorzien van additieven die de hechting verhogen zorg ervoor dat de metselspecie minimaar 15 mm. diep wordt uitgekrabt.