Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie.

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Beamix Metselmortel 326

Weber Beamix Metselmortel 326
Weber Beamix Metselmortel 326

Product voordelen

 • Metselmortel voor bakstenen die geheel geen water opnemen
 • Zeer goede stapel eigenschappen
 • Tot steiger hoog metselwerk per dag is mogelijk

Metselmortel voor alle metselwerken dragend en niet dragend binnen, buiten en voor waterkerend werk

Kenmerken

Product eigenschappen

 • Metselmortel speciale samenstelling, smet is tot een minimum te beperken
 • Metselmortel geschikt voor metselwerk tot steigerhoge stapelhoogte.
 • Metselmortel met een hoge aanvang sterkte.

Toepassing

 • Metselmortel voor de verwerking van zeer weinig zuigende bakstenen.
 • Voor het metselen van bakstenen met een "0" zuigend vermogen.
 • Het stellen van terras- opsluitingen en banden.  

Leveringsvorm

Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).
Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).

Certificeringen

Weber Beamix Metselmortel 326 wordt geleverd onder "Komo" certificaat.
KOMO certificaatnummer 701/706-jj-M.
BSB certificaatnummer 701/706-jj-BBK.M
CE volgens NEN-EN 998-2: 2010 classificatie M15.
Prestatiemortel: Metselmortel voor dragend werk en constructieve toepassingen, binnen en buiten.

Technische informatie

Grondstoffen

 • Bindmiddel: CEM I portlandcement EN 197-1
 • Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen EN 13139
 • Grootste korrelafmeting: ± 6 mm
 • Korrelgroep: 0 - 6 opgave producent
 • Hulpstoffen: combinatie van additieven die de verwerkbaarheid, stabiliteit en hechtsterkte bevorderen EN 934-3

Eigenschappen mortelspecie

 • Waterbehoefte: 10,0%
 • Uitlevering: ± 550 l/ton
 • Verwerkingstijd: < 1,5 uur

Eigenschappen verharde mortel

 • Druksterkte 28 dagen: > 15,0 N/mm2 EN 1015-11
 • Hechtsterkte 28 dagen:
  - Morteltoepassingstype A Buiten > 0,2 N/mm2 NEN 6790
  - Morteltoepassingstype B Binnen > 0,1 N/mm2 NEN 6790
  Hechtsterkte mortel / steen (kruisproef) gemeten aan referentiestenen

Documentatie

Verstuur of download de documentatie

U kunt de documentatie naar een e-mailadres versturen of het downloaden.

Details

Kleuren

Grijs

Verbruik

Waalformaat (210X100X50) 12 mm voegdikte, ± 51 kg m², ± 710 kg per 1000 stenen
Dikformaat    (210X100X65) 12 mm voegdikte, ± 44 kg m², ± 745 kg per 1000 stenen

Leveringsvorm

Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).
Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).

Verwerkingssystemen

Silo 18 m³ : Doorstroommenger 40D1 (40 liter gemengde specie/min).
                      Pneumatisch morteltransportsysteem (BPTS) 40P1.

Silo 22 m³ : Doorstroommenger 100D1 (100 liter gemengde specie/min).

Classificatie

  EN 998-2 BRL 1905 (2005-05-12) NEN 6790: 2005 (TGB steen)
Brandklasse A1    
Mortelklasse M15    
Toepassingstype   A A
Voegdikte   L (10 < 12mm)  
    XL (> 12mm)  
Hoofdtoepassing   G (Algemene toepassing) Buiten (vocht en vorst, waterkerend werk, alle werk in weer en wind, dragend werk binnen)

Houdbaarheid

Weber Beamix Metselmortel 326 is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na productiedatum.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

Natte metselstenen leiden tot een slechte hechting en slechte stabiliteit, bakstenen in de IW1 klasse droog verwerken.

Aanmaken

Mengen (equipement): meng, gebruikmakend van equipement, overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende mengsysteem.

Verwerken

Verwerk de specie boven 3°C. Aangemaakte specie is ca. 1,5 uur verwerkbaar. Vul lint- en stootvoegen volledig. Als binnen 24 uur na het metselen kans op bevriezing van de metselmortel bestaat, mag er niet worden gemetseld. Bij achteraf voegen: krab de metselspecie tijdig rechthoekig uit waarbij de uitkrabdiepte gelijk is aan de gebruikte voegdikte. Bij verdiept voegwerk moet zoveel dieper worden uitgekrabd als de voeg verdiept moet komen te liggen. Om smetten te voorkomen, de specie pas uitkrabben als deze voldoende is aangetrokken. Dit moment hangt af van het zuigvermogen van de steen en de omgevingstemperatuur.

Nabehandelen

Bescherm vers metselwerk tegen uitdroging (plastic folie of regelmatig benevelen met water) en bevriezing (afdekken). Bescherm bij langdurige regenval het metselwerk tegen overmatige wateropname. Bij achteraf voegen: Laat het metselwerk minimaal 2 weken uitharden alvorens te voegen.

Aanvullende informatie

De temperatuur in de verse mortel mag niet onder de 0 °C komen. De chemische reactie van cement met water staat nagenoeg stil bij temperaturen onder 5 °C, het gevolg hiervan is dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvind. Bevriezing kan vervolgens tot vorstschade leiden.
Wij adviseren u om maatregelen te treffen om het vers metselwerk te beschermen tegen vorst en uitdroging als;
- de verwachte gemiddelde temperatuur tussen 9:00 uur 's ochtends en 9:00 uur de volgende ochtend lager zal zijn dan 4 °C of
- als er 's nachts meer dan 1 graad vorst wordt verwacht
- en verwerk metselstenen vorst- en ijsvrij. 

 

 

let op

 • Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is uitgegaan van volle baksteen.
 • Witte uitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks veel aandacht voor het product en de verwerking, door weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen invloed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het eindresultaat aanvaarden.
 • Omdat Weber Beamix Metselmortel 326 een aangepaste korrelopbouw heeft en zeer reactief is adviseren wij u de toepasbaarheid vooraf te testen a.d.h.v. een proefopstelling.
 • Maak de specie met zo weinig mogelijk water aan. 
 • Weber Beamix Metselmortel 326 is ook geschikt voor het stellen van putringen en betonnen banden.