Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie.

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Beamix Metselmortel 328

Weber Beamix Metselmortel 328
Weber Beamix Metselmortel 328

Product voordelen

 • Geschikt voor afwerking met cementeermortel of silicaatverf (keimwerk)
 • metselen en voegen ineen!
 • Zeer prettig verwerkbaar

Metselmortel voor alle metselwerk dragend en niet dragend, binnen, buiten en voor waterkerend werk.

Kenmerken

Product eigenschappen

Metselmortel met eigenschappen voor de doorstrijkmethode voor Keimwerk.
Lange tijd soepel verwerkbaar

Toepassing

 • Geschikt voor metselwerk met stenen met een normaal- en sterkzuigend vermogen.
  De mortel wordt verwerkt door vol en zat te metselen en afgewerkt met een cementeermortel of silicaatverf (het zgn. keimen).

Leveringsvorm

? Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).
? Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).

Certificeringen

Beamix Metselmortel 328 wordt geleverd onder "Komo" certificaat.
Komo certificaatnummer 0956-CPD-701en 706.
CE volgens NEN-EN 998-2: 2010 classificatie M5.
Prestatiemortel: Metselmortel voor dragend werk en constructieve toepassingen, binnen en buiten.
 

Technische informatie

Grondstoffen
Bindmiddel: portlandcement CEM I (EN 197-1)
Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen (EN 13139)
Grootste korrelafmeting: ± 4 mm
Korrelopbouw volgens korrelgroep: 0-2
Toevoegingen: Kalksteenmeel (EN 13139) enTras
Hulpstoffen: een combinatie van additieven die de verwerkbaarheid, stabiliteit en hechtsterkte bevorderen (EN 934-3)

Eigenschappen mortelspecie 
Waterbehoefte: 14,5 %
Uitlevering: 610 l/ton
Verwerkingstijd: 2 uur

Eigenschappen verharde mortel
Druksterkte: 6 N/mm² (EN 1015-11)

Hechtsterkte mortel / steen (kruisproef) 
Morteltoepassing A (Buiten): 28 dagen ? 0.20 N/mm² (NEN 6790)
Morteltoepassing B (Binnen): 28 dagen ? 0.10 N/mm² (NEN 6790)

Documentatie

Verstuur of download de documentatie

U kunt de documentatie naar een e-mailadres versturen of het downloaden.

Details

Kleuren

cementgrijs.

Verbruik

Waalformaat (210X100X50) 12 mm voegdikte, ± 51 kg m², ± 710 kg per 1000 stenen
Dikformaat    (210X100X65) 12 mm voegdikte, ± 44 kg m², ± 745 kg per 1000 stenen

Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen.

Leveringsvorm

? Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).
? Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).

Verwerkingssystemen

Silo 18 m³ : Doorstroommenger 40D1 (40 liter gemengde specie/min.)
                      Pneumatisch morteltransportsysteem (BPTS) 40P1

Silo 22 m³ : Doorstroommenger 100D1 (100 liter gemengde specie/min.)

Classificatie

  EN 998-2 BRL 1905 (2005-05-12) NEN 6790: 2005 (TGB steen)
Brandklasse A1    
Mortelklasse M5    
Toepassingstype   A A
Voegdikte   L (8 ? 12mm)  
    XL (> 12mm)  
Hoofdtoepassing   G (Algemene toepassing) Buiten (vocht en vorst, waterkerend werk, alle werk in weer en wind, dragend werk binnen)

Houdbaarheid

Beamix Metselmortel 328 is mits droog opgeslagen 12 maanden houdbaar na productiedatum.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

 • te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting.
 • Te droge metselstenen in ieder geval 24 uur vóór verwerking bevochtigen.
 • Bakstenen winddroog verwerken.
   

Aanmaken

 • Voor 1 kg mortel 0.14 - 0.15 liter water.
 • meng, gebruikmakend van equipement, overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende mengsysteem.
 • Gebruik altijd dezelfde waterhoeveelheid, omdat meer of minder water de uiteindelijke kleur van de mortel beïnvloedt. 

Verwerken

 • Verwerkbaar gedurende ca. 2 uur, afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur.
 • Vermengen van oude en verse metselspecie mag nooit!
 • De temperatuur in de verse mortel mag niet onder de 0?C komen. De chemische reactie van cement met water staat nagenoeg stil bij temperaturen onder 5 ?C, het gevolg hiervan is dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvind. Bevriezing kan vervolgens tot vorstschade leiden.
 • Wij adviseren u om maatregelen te treffen om het vers metselwerk te beschermen tegen vorst en uitdroging als;
  ? de verwachte gemiddelde temperatuur tussen 9:00 uur ?s ochtends en 9:00 uur de volgende ochtend lager zal zijn dan 4 °C of
  ? als er ?s nachts meer dan 1 graad vorst wordt verwacht en
  ? verwerk metselstenen vorst- en ijsvrij.
   

Afwerken

 • Bij de uitvoering van het metselwerk dienen de stoot- en lintvoegen ?vol en zat? gemetseld te worden.
 • Wacht met cementeren of keimen tot het metselwerk tenminste 14 dagen is uitgehard. Nabehandelen Is niet nodig.

Reinigen

 • Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd.
 • Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

 

let op

Witte uitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks veel aandacht voor het product en de verwerking, door weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen invloed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het eindresultaat aanvaarden.

Achter silcaat afwerkingen als doorstrijkmortel toepasbaar