Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie.

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

weberdur 120

maxit IP 14

weberdur 120
weberdur 120

Product voordelen

 • Mechanisch hoog belastbaar
 • Maaiveld toepasbaar
 • Vochtige ruimten

Cementpleister weberdur 120 is een kant en klare droge mortel uit mortelgroep P III van DIN 18550 / CS IV van EN 998-1. De mortel is samengesteld uit cement, gegradeerd gedroogd zand (0-1mm) en hulpstoffen ter verbetering van hechting en verwerkbaarheid. De mortel is waterafstotend.

Kenmerken

Product eigenschappen

mortelgroep P III van DIN 18550 / CS IV van EN 998-1.

Toepassing

weberdur 120 is geschikt voor de vervaardiging van sterke raaplagen, bijvoorbeeld op plinten (trasraam) buiten.

Leveringsvorm

Zak van 30 kg.

Certificeringen

Technische informatie

Grondstoffen

 • Bindmiddel cement CEM I (EN 197-1)
 • Toeslagmaterialen harde dichte toeslagmaterialen (EN 13139)
 • Toevoegingen geen
 • Hulpstoffen additieven die de hechtsterkte bevorderen (EN 934)

Eigenschappen mortelspecie

 • Waterbehoefte 18,0 % (m/m)
 • Uitlevering 700 l/ton
 • Verwerkingstijd 2 uur

Eigenschappen verharde mortel

 • Druksterkte ? 6,0 N/mm² (EN 13892- 2)
 • Waterdampdoorlatendheid ? 20µ
 • Warmtegeleidbaarheid ?0,83 W/mK
 • Wateropname W2
 • Hechtsterkte ? 0,08 N/mm²


Speciale eigenschappen

 • Minimale laagdikte 10 mm
 • Afwerkbaar overschilderbaar na 4 weken
 • Binnen toepassing: ja
 • Buiten toepassing: ja

Verkrijgbaarheid

Bouwmaterialenhandel

Documentatie

Productinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad

DoP (Declaration of Performance)

Verstuur of download de documentatie

U kunt de documentatie naar een e-mailadres versturen of het downloaden.

Details

Kleuren

Grijs

Verbruik

Ca. 15 kg per m² bij een laagdikte van 10 mm.

*Gemiddeld verbruik. Het effectieve verbruik is afhankelijk van de ondergrond, de reële situatie op het werk en de uitvoering.

Dosering

Ca. 5,5 liter water per zak van 30 kg.

Leveringsvorm

Zak van 30 kg.

Verwerkingssystemen

Met alle gangbare machines alsook handmatig te verwerken.

Classificatie

 • EN 998-1 DIN 18550
 • Categorie CS IV (>10 N/mm2) P III
 • Brandklasse A 1 (niet brandbaar)

Houdbaarheid

12 maanden na productiedatum, indien droog opgeslagen in de originele verpakking.

Gebruiksaanwijzing

Gereedschap

troffel, spaan, rei, spindel, kuip

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

weberdur 120 kan worden aangebracht op alle steenachtige ondergronden mits ze droog, zuiver, ontstoft en stabiel zijn.
Gaten of voegen vooraf met weberdur 120 opvullen en opkammen. Altijd het zuigende vermogen van de ondergrond vooraf controleren.
Lichte of niet zuigende ondergronden; voorbehandelen met en hechtbrug van weberdur 101.
Sterke of onregelmatig zuigende ondergronden; Voorbehandelen met de voorspuitmortel weberdur 100. Om het risico op verbranding te vermijden, raden wij aan bij sterke of onregelmatig zuigende ondergronden of bij warme weersomstandigheden de ondergrond vooraf met water te bevochtigen alvorens de voorspuitmortel weberdur 100 aan te brengen.
weberdur 100 & weberdur 101 kunnen met alle gangbare machines alsook handmatig worden aangebracht in een laagdikte van 3 à 5mm. Vervolgens de mortel horizontaal opkammen en laten uitharden.

Aanmaken

Waterhoeveelheid: voor 1 kg mortel 0,16 - 0,20 liter water.
weberdur 120 kan zowel machinaal als handmatig worden verwerkt.
Bij het machinaal verwerken met een spuitmachine moet de waterdosering zodanig worden ingesteld dat de juiste mortelconsistentie bekomen wordt. Voor de juiste afstellingen van de spuitmachine kan u contact opnemen met de leverancier.
Bij het handmatig verwerken wordt weberdur 120 gemengd met de mixer gedurende ± 3 minuten door toevoeging van 5 à 6 liter zuiver water per zak van 30kg tot een homogene, klontervrije specie.
Verwerkingstijd: 2 uur bij 20°C.

Verwerken

weberdur 120 wordt handmatig aangebracht of bij voorkeur machinaal gespoten.

weberdur 120 wordt in één of twee lagen aangebracht, met de rei aangedrukt, afgestreken en vlakgezet.
Bij toepassing in twee lagen dient een droogtijd van 24 uur tussen de verschillende lagen in acht te worden genomen.
De gemiddelde laagdikte van de pleister bedraagt 10 tot 15mm.
Afhankelijk van de aard van de ondergrond, kan een wapeningsweefsel in de pleister worden ingewerkt.
Naargelang de afwerking, wordt de aangetrokken pleister opgeschuurd (dunlagige afwerking) of horizontaal opgekamd (diklagige afwerking).

Afwerken

De aangebrachte pleister beschermen tegen zon, wind en slagregen.

Reinigen

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

let op

Tijdens en na het aanbrengen van de pleister mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond niet lager zijn dan 5°C en niet hoger zijn dan 30°C. De pleister niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, of bij risico op vorst binnen de 24 uur.

weberdur 120 mag nooit met andere producten worden gemengd.
Afhankelijk van de klimatologische omstandigheden bedraagt de droogtijd van weberdur 120 voor een laagdikte van 10mm min. 2 weken alvorens deze afgewerkt kan worden met een minerale sierpleister. Bij afwerking met een organische sierpleister of verf dient een droogtijd van min. 4 weken te worden gerespecteerd.
Bij zeer zwakke ondergronden, weberdur 121 gebruiken als basispleister, op ondergronden uit cellenbeton weberdur 137, weberdur 132 of weberdur 136.
De mortel niet aanbrengen op:

vochtige ondergronden
horizontale vlakken
geverfde ondergronden
gips ondergronden
cellenbeton
ondergronden onder constante waterdruk (zwembad, watertank,...)