Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie.

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Beamix Voegmortel 332 UR+

Weber Beamix Voegmortel 332 UR+
Weber Beamix Voegmortel 332 UR+

Product voordelen

 • Licht en langer verwerkbaar
 • Uniek waterbuffersysteem
 • Intense kleurbeleving door egale kleur en korrelopbouw

Voegmortel voor alle metselwerken in meer dan 100 verschillende kleuren


Kenmerken

Product eigenschappen

Extra UitslagRemmend
           unieke combinatie van watertransportremmende middelen

Super Licht verwerkbaar
           speciaal samengesteld zandpakket

Langer verwerkbaar
           uniek waterbuffersysteem

Intense kleurbeleving
          egale kleur en korrelopbouw

Toepassing

 • Voor voegbreedtes >8 mm. 
 • Het voegen van metselwerk van bakstenen
 • Het voegen van metselstenen zoals keramische snelbouwstenen kalkzandstenen,  beton-stenen en blokken.

Leveringsvorm

Zakgoed 25 kg.

Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).

Bulk tot 25 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).

Certificeringen

Weber Beamix Voegmortel 332 UR+ wordt geleverd onder "Komo" certificaat.
KOMO certificaatnummer 701-jj-M.
BSB certificaatnummer 701-jj-BBK.M
CE volgens NEN-EN 998-2: 2010 classificatie M15.
Prestatiemortel: Voor algemene toepassing (G) voor muren, kolommen en scheidingswanden voor binnen en buiten.

Technische informatie

Grondstoffen

 • Bindmiddel: CEM I portlandcement EN 197-1
 • Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen EN 13139
 • Grootste korrelafmeting: ± 2 mm
 • Korrelgroep: 0 - 2 opgave producent
 • Toevoegingen: tras, pigment
 • Hulpstoffen: vochttransport remmende middelen

Eigenschappen mortelspecie

 • Waterbehoefte: 8,5%
 • Uitlevering: 540 ltr/ton
 • Verwerkingstijd: < 2 uur

Eigenschappen verharde mortel

Voeghardheid: 14 dagen (CUR 61: 2013) op panelen

 • Kalkzandsteen: VH25
 • Baksteen: VH35
 • Betonsteen: VH35
 • Baksteen: VH45 (mechanisch verdicht)
 • Betonsteen: VH45 (mechanisch verdicht)

Documentatie

Verstuur of download de documentatie

U kunt de documentatie naar een e-mailadres versturen of het downloaden.

Details

Kleuren

Weber Beamix Voegmortel 332 UR+ is leverbaar in meer dan 100 verschillende kleuren in de volgende kleurgroepen: Nevel nuances, Akker nuances, Heidebloesem nuances, Zonsopgang nuances en Duin nuances.
Raadpleeg hiervoor de brochure of de Beamix kleurenwijzer voor een kleurenindruk.

Verbruik

Waalformaat (210X100X50) 12 mm voegdikte, ± 7,5 kg m²

Dikformaat    (210X100X65) 12 mm voegdikte, ± 6,5 kg m²

25kg voegmortel is voldoende voor ± 3,3 m² voegwerk

Leveringsvorm

Zakgoed 25 kg.

Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).

Bulk tot 25 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).

Verwerkingssystemen

Silo 18 m³: Doorstroommenger 15D3 (15 liter gemengde specie/min.).
                   Morteltransport opvoerschroef 25T1.
HST chargemenger.

Classificatie

  EN 998-2 CUR aanbeveling 61:2013
Brandklasse   A1
Mortelklasse M15  
Voeghardheidsklasse   VH 25 in combinatie met kalkzandstenen
(handmatig verdicht)   VH 35 in combinatie met betonstenen en bakstenen
(mechanisch verdicht)   VH 45 in combinatie met betonstenen en bakstenen
Toepassingsklasse   MX 1, 2, 3, 4. 

Houdbaarheid

Weber Beamix Voegmortel 332 UR+ is houdbaar en chromaatarm tot 15 maanden na productiedatum indien droog opgeslagen in de plastic originele verpakking.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

Het te voegen metselwerk moet tenminste 14 dagen oud zijn. Controleer of het metselwerk voldoende diep is uitgekrabd (diepte is gelijk aan de gebruikte voegbreedte en minimaal 1 cm). Bij verdiept voegwerk moet zoveel dieper uitgekrabd zijn als de voeg verdiept moet komen te liggen. Onvoldoende verwijderde metselmortel moet worden uitgehakt. Verwijder stof- en mortelresten uit de voegen. Droog metselwerk moet voorbevochtigt worden. Bevochtig het metselwerk daags voor het voegen, zo nodig herhalen voor aanvang van het voegen.

Aanmaken

Gebruik ca. 1,9 à 2,2 liter leidingwater voor 25 kg. Meng bij voorkeur in een HSTmenger. Meng hierbij 2 minuten totdat een homogene voegspecie ontstaat. Bij handmatig aanmaken in een speciekuip, mengen met een boormachine met roerspindel. Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de voegmenger of kuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het restant aan water toe tot een prettig verwerkbare specie. Meng minimaal 5 minuten totdat een gelijkmatig en kluitvrij mengsel ontstaat. Onvoldoende gemengde voegspecie geeft een mindere kwaliteit en kan tot kleurverschillen leiden.
Meng, bij gebruik van equipement, overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende mengsysteem.

Verwerken

Verwerk de specie boven 0°C op een niet-bevroren ondergrond. Aangemaakte specie is ca. 2 uur verwerkbaar. Vul lint- en stootvoegen volledig en zorg voor een goede verdichting met een voegspijker. Voorkom smetten door resten van voegspecie pas af te borstelen als deze voldoende is aangetrokken. Dit moment hangt af van het zuigvermogen van de steen en de omgevingstemperatuur. Als binnen 24 uur na het aanbrengen van de voegspecie kans op bevriezing van de voegspecie ontstaat, mag niet worden gevoegd.

Nabehandelen

Bescherm bij schraal, warm en winderig weer het voegwerk tegen tocht en uitdroging. Doe dit door het voegwerk af te dekken met plastic folie of door het regelmatig vochtig te houden met een waternevel. Houd het plastic folie ten alle tijde vrij van het metselwerk, dit in verband met het gevaar op vlekvorming. Bescherm het jonge voegwerk tegen overmatige wateropname door afdekken, ter voorkoming van witte uitslag en het uitspoelen van fijne delen.

Aanvullende informatie

De temperatuur in de verse mortel mag niet onder de 0 ”C komen. De chemische reactie van cement met water staat nagenoeg stil bij temperaturen onder 5 °C, het gevolg hiervan is dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvind. Bevriezing kan vervolgens tot vorstschade leiden.
Wij adviseren u om maatregelen te treffen om het vers voegwerk te beschermen tegen vorst en uitdroging als;
- de verwachte gemiddelde temperatuur tussen 9:00 uur 's ochtends en 9:00 uur de volgende ochtend lager zal zijn dan 4 °C
- of als er 's nachts meer dan 1 graad vorst wordt verwacht
- en verwerk voegmortel op vorst- en ijsvrije metselstenen. 

 

let op

 • Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens en dienen derhalve slechts als indicatie
 • Onvoldoende gemengde voegspecie geeft een mindere kwaliteit voeg en brengt het risico van kleurverschillen met zich mee.
 • Maak de specie niet te nat aan! Te natte voegmortel kan leiden tot kalkuitslag en smet op de stenen, te natte voegspecie kan kleurverschillen in voegwerk veroorzaken.
 • Zorg voor schoon en roestvrij gereedschap om vervuiling te voorkomen.
 • Belangrijk! Witte uitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks veel aandacht voor het product en de verwerking, door weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen invloed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het eindresultaat aanvaarden. 
 • Om de kans op uitslag vanuit de voegmortel tot een minimum te beperken UR+.
 • Gebruik voor het voegen van steenstrips, gehydrofobeerde bakstenen en smalle voegen de Weber Beamix Voegmortel 333 UR+.

Video's