Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie.

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4160

weberfloor 4160
weberfloor 4160

Product voordelen

 • sneldrogend (afhankelijk van drogingcondities af te werken met vloerbedekking na 12 - 24 uur)
 • bestand tegen een vochtig omgevingsklimaat
 • kan tot 30 mm laagdikte verwerkt worden
 • geschikt voor het machinaal verpompen van grote oppervlaktes

Sneldrogende cementgebonden egalisatiemortel 1 - 30 mm (FineFlow Rapid)

weberfloor 4160 is een verpompbare, sneldrogende, zelfnivellerende cementgebonden egalisatiemortel toe te passen op betonnen en steenachtige ondergronden en op cement-en calciumsulfaatgebonden dekvloeren. weberfloor 4160 is aan te brengen in laagdikten van 1 - 30 mm. CE-markering volgens NEN-EN 13813: CT-C30-F7, polymeergemodificeerd.

Kenmerken

Product eigenschappen

sneldrogend (afhankelijk van drogingcondities af te werken met vloerbedekking na 12 - 24 uur)
bestand tegen een vochtig omgevingsklimaat
kan tot 30 mm laagdikte verwerkt worden
geschikt voor het machinaal verpompen van grote oppervlaktes
 

Toepassing

Cementgebonden egalisatiemortel voor bijna alle soorten binnenvloeren.
Hechtend toe te passen op betonnen, steenachtige ondergronden en op cement- en calciumsulfaatgebonden dekvloeren (met of zonder elektrische vloerverwarming, traditionele warm water vloerverwarming of vloerkoeling).
Deze gemakkelijk te verwerken egalisatiemortel heeft een uitstekende vloei. De zelfnivellerende werking zorgt voor een perfect vlak resultaat.
weberfloor 4160 dient te worden afgewerkt met vloerbekleding zoals tapijt, linoleum, pvc, parket, kurk of tegels.
Van 1 tot 30 mm laagdikte.
Niet geschikt als eindafwerklaag.
Voor binnen.


 

Leveringsvorm

Zak à 25 kg
Silo
Pomptruk

Technische informatie

Grondstoffen

 • Speciale cementen, kwartszanden, specifieke toeslagstoffen. Additieven die de vloeibaarheid, stabiliteit en hechtsterkte bevorderen.
   

Verwerkingsgegevens

 • Huidtreksterkte van de ondergrond: > 1 N/mm²
 • Minimale laagdikte: 1 mm
 • Maximale laagdikte: 30 mm
 • Gebruikelijke laagdikte: 4 tot 15 mm
 • Verwerkingstemp. omgeving: +10°C tot +25°C
 • Verwerkingstemp. specie: +10°C tot +20°C
 • Verwerkingstijd: Ca. 20 minuten
 • Beloopbaar na: 1 - 2 uur (afhankelijk van temperatuur en laagdikte)
 • Verlijmen vloerbedekking/afwerking: 12 - 24 uur (afhankelijk van laagdikte, drogingcondities en vloerbedekking)

 

Eigenschappen verharde mortel*

 • Volumieke massa: 1950 kg/m³
 • Druksterkte: > 30 N/mm²
 • Buigtreksterkte: > 7 N/mm²
 • Huidtreksterkte: > 1,5 N/mm2
 • Krimp: < 0,05 %
  *Labo-omstandigheden: 28 dagen in 23 +/-2°C en 50 +/-5% RV

 

Aanvullende gegevens

 • Gieten: Ja
 • Verpompbaar: Ja
 • Zelfnivellerend: Ja
 • Zwevend te gebruiken: Neen
 • Constructieve functie: Neen
 • Buitengebruik: Neen

Verkrijgbaarheid

Op aanvraag

Documentatie

Productinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad

DoP (Declaration of Performance)

Verstuur of download de documentatie

U kunt de documentatie naar een e-mailadres versturen of het downloaden.

Details

Kleuren

Grijs

Verbruik

ca. 1,7 kg per mm laagdikte per m².

Dosering

Handmatig:
ca. 4,5-5,0 liter (18-20%) schoon leiding water toevoegen aan 25 kg weberfloor 4160.
Machinaal:
De waterdosering regelmatig controleren door het nemen van een vloeimaat. Weber methode: 240-260 mm (Ø ring 68/ H35mm).
 

Leveringsvorm

Zak à 25 kg
Silo
Pomptruk

Verwerkingssystemen

weberfloor 4160 is geschikt voor het machinaal verpompen bij grote oppervlaktes. De verwerkingssystemen zorgen voor veilig, schoon en efficiënt werken met zo min mogelijk materiaalverlies. Weber-Beamix geeft u graag technische begeleiding en voorlichting.

m-tec Duomix
Weber Pomptruck
m-tec SMP of EMP

Classificatie

Classificatie: CT-C30-F7, polymeergemodificeerd

Houdbaarheid

6 maanden houdbaar en chromaatarm na productiedatum indien droog opgeslagen en gesloten verpakking

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

De ondergrond moet droog zijn en moet worden ontdaan van alle verontreinigingen die de hechting nadelig beïnvloeden. Eventuele openingen moeten worden afgedicht om lekkage te voorkomen. Alle lager gelegen gedeelten in de vloer, groter dan 30 mm, moeten eerst worden uitgevuld met weberrep rox. De ondergrond voorbehandelen met weberfloor 4716 hechtprimer volgens verwerkingsvoorschriften. De primer aanbrengen en laten drogen totdat verfilming (transparante glans) optreedt. Primerplassen moeten voor het verwerken van de mortelspecie worden verdeeld of opgenomen. De functie van de primer is het verbeteren van de hechting, voorkomen van luchtbellen, voorkomen van wateronttrekking aan de mortelspecie en het binden van nog achtergebleven stofdeeltjes. Hiermee worden optimale condities bereikt. Zowel voor maximale vloeieigenschappen van de mortel, als ook voor de prestatie van de verharde vloer.  

Aanmaken

weberfloor 4160 moet worden gemengd met 4,5 tot 5,0 liter water per 25 kg, dan wel 18 - 20% (m/m) van de droge mortel.
Gebruik voor de aanmaak van weberfloor 4160 niet meer water dan aangegeven, daar te veel water leidt tot vermindering van de producteigenschappen. De mengtijd, indien gemengd wordt met een handmixer met roerspindel, bedraagt 2 minuten. Meng niet meer mortelspecie dan binnen 20 minuten kan worden verwerkt.
Indien machinaal wordt gemengd moet een geëigend meng-pompsysteem worden toegepast, één en ander te beoordelen door Weber-Beamix. De juiste waterdosering dient te worden gecontroleerd door het nemen van een vloeimaat. De meest gunstige temperatuur van de mortelspecie ligt tussen 10°C en 20°C.

Verwerken

Handmatige verwerking
Handmatig aan te brengen in laagdikten van 1 tot 30 mm (gebruikelijke verwerkingsdikte tussen 4 - 8 mm). Als hulpmiddel bij de verwerking wordt het gebruik van een (getande) metalen spaan aanbevolen.
Machinale verwerking
Machinaal aan te brengen in laagdikten van 4 tot 30 mm (gebruikelijke verwerkingsdikte tussen 4 - 15 mm).
Als hulpmiddel bij de verwerking wordt het gebruik van een (getande) metalen spaan aanbevolen. Afhankelijk van laagdikte en pompcapaciteit wordt aanbevolen vloervelden breder dan 12 meter in vakken te verdelen. Bij verwerking in laagdikten groter dan 20 mm kan een drijfrij worden toegepast.

Afwerken

Afhankelijk van temperatuur, laagdikte en drogingcondities is de vloer na 12-24 uur af te werken met vloerbedekking. Volg altijd de door de fabrikant van de vloerbedekking en/of hechtmiddelen opgegeven richtlijnen betreffende restvochtwaarden op.

Reinigen

Gereedschap en handen reinigen met water en zeep. Verhard materiaal kan aleen mechanisch worden verwijderd.

let op

Product bevat cement en reageert met water sterk alkalisch; daarom huid en ogen beschermen.
weberfloor 4160 nooit met andere producten mengen.
Nooit meer water toevoegen dan is aangegeven, daar te veel aan water leidt tot vermindering van de producteigenschappen.
Gereedschappen en handen reinigen met water en zeep.
Meng niet meer materiaal dan binnen 15-20 minuten verwerkt kan worden.
Onder de 5°C en boven de 25°C niet verwerken.
Ramen en openingen moeten gesloten zijn tijdens de verwerking om tocht en een te snelle uitharding van de mortelspecie te voorkomen. Na het aantrekken van de mortel de ruimte ventileren.
De temperatuur van de ondergrond en de omgeving dient gedurende deze periode en tot een week erna hoger te zijn dan 5°C.
Product bevat cement en reageert met water sterk alkalisch; daarom huid en ogen beschermen.

Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Schakel de vloerverwarming 48 uur van tevoren uit. Bij het opnieuw inschakelen dient de opstartprocedure te worden gevolgd.
Niet geschikt voor industriële- en buiten toepassingen.
Niet gebruiken op vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht.
weberfloor 4160 heeft geen constructieve functie.

 


 

Gebruik weberfloor 4150 indien een standaard drogende egalisatie is gewenst.
Gebruik weberfloor 4610 indien een zéér slijtvaste vloer is gewenst die tevens als eindlaag dient.