Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie.

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4350 Fibers

weberfloor 4350 Fibers
weberfloor 4350 Fibers

Product voordelen

 • vezelversterkt
 • bestand tegen een vochtig omgevingsklimaat
 • kan zowel hechtend als zwevend worden toegepast in dunne laagdikten
 • voor het gieten van dekvloeren, ook met vloerverwarming
 • verlijmen van vloertegels mogelijk na 1 à 2 dagen

weberfloor 4350 Fibers is een verpompbare, vezelversterkte, cementgebonden gietvloermortel toe te passen als hechtende dekvloer (10 - 50 mm) op betonnen, steenachtige ondergronden, op folie en als zwevende dekvloer. CE-markering volgens NEN-EN 13813: (CT-C20-F5), polymeergemodificeerd.

Kenmerken

Product eigenschappen

vezelversterkt
bestand tegen een vochtig omgevingsklimaat
kan zowel hechtend als zwevend worden toegepast in dunne laagdikten
voor het gieten van dekvloeren, ook met vloerverwarming
verlijmen van vloertegels mogelijk na 1 à 2 dagen


 

Toepassing

Vezelversterkte cementgebonden gietdekvloermortel toe te passen als hechtende dekvloer op betonnen, houten (25 mm laagdikte), steenachtige en cementgebonden ondergronden, op folie (25 mm laagdikte) en als zwevende dekvloer op isolatie (30 mm laagdikte). Tevens geschikt als renovatievloer op oude cementgebonden ondergronden.
weberfloor 4350 fibers is geschikt voor het gieten van cementdekvloeren met vloerverwarming. (voor elektrische vloerverwarming, traditionele warm water vloerverwarming en vloerkoeling).
Gebruik bij zwevende dekvloeren of op folie en bij hechtende houten toepassingen weberfloor 4350 fibers in combinatie met glasvezelwapeningsnet weberfloor 4945.
weberfloor 4350 fibers dient te worden afgewerkt met vloerbekleding zoals tapijt, linoleum, pvc, parket, kurk of tegels.
Van 10 tot 50 mm laagdikte.
Niet geschikt als eindafwerklaag.
Voor binnen.


 

Leveringsvorm

Zak à 25 kg
Silo
 

Certificeringen

CE volgens NEN-EN 13813, classificatie CT-C20-F5, vezelversterkt, polymeergemodificeerd

Technische informatie

Grondstoffen

 • Speciale cementen, kwartszanden, specifieke toeslagstoffen, kunststofvezels. Additieven die de vloeibaarheid, stabiliteit en hechtsterkte bevorderen.


 

Verwerkingsgegevens

 • Huidtreksterkte van de ondergrond: > 1,0 N/mm²
 • Minimale laagdikte: 10 mm
 • Maximale laagdikte: 50 mm
 • Verwerkingstemp. omgeving: +10°C tot +25°C
 • Verwerkingstemp. specie: +10°C tot +20°C
 • Verwerkingstijd: 15 - 20 minuten
 • Beloopbaar na: ca. 4 uur (afhankelijk van temperatuur en laagdikte)
 • Verlijmen vloerbedekking/afwerking: 1 - 3 weken (afhankelijk van laagdikte, drogingscondities en vloerbedekking => indicatie droogtijd: 15 mm/week). Verlijmen van vloertegels mogelijk na 1 à 2 dagen

 

Eigenschappen verharde mortel*

 • Volumieke massa: 2000 kg/m³
 • Druksterkte: > 20 N/mm²
 • Buigtreksterkte: > 5 N/mm²
 • Huidtreksterkte: > 1,0 N/mm2
 • Krimp: < 0,04 
  *Labo-omstandigheden: 28 dagen in 23 +/-2°C en 50 +/-5% RV

 

 Aanvullende gegevens

  • Gieten: Ja
  • Verpompbaar: Ja
  • Zelfnivellerend: Ja, met behulp van een drijfrij
  • Zwevend te gebruiken: Ja
  • Constructieve functie: Neen
  • Buitengebruik: Neen

Verkrijgbaarheid

Op aanvraag

Documentatie

Verstuur of download de documentatie

U kunt de documentatie naar een e-mailadres versturen of het downloaden.

Details

Kleuren

Grijs

Verbruik

ca. 1,7 kg per mm laagdikte per m².

Dosering

Handmatig:
ca. 4,75 liter (19%) schoon leiding water toevoegen aan 25 kg weberfloor 4350 Fibers.
Machinaal:
De waterdosering regelmatig controleren door het nemen van een vloeimaat. Weber methode: 180-210 mm (Ø ring 68/ H35mm).
 

Leveringsvorm

Zak à 25 kg
Silo
 

Verwerkingssystemen

weberfloor 4350 Fibers is geschikt voor het machinaal verpompen van grote oppervlaktes. De verwerkingssystemen zorgen voor veilig, schoon en efficiënt werken met zo min mogelijk materiaalverlies. Weber-Beamix geeft u graag technische begeleiding en voorlichting.

m-tec Duomix
m-tec SMP

Classificatie

Classificatie: CT-C20-F5, vezelversterkt, polymeergemodificeerd.

Houdbaarheid

6 maanden houdbaar en chromaatarm na productiedatum indien droog opgeslagen en gesloten verpakking

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

De ondergrond moet droog zijn en moet worden ontdaan van alle verontreinigingen die de hechting nadelig beïnvloeden. Eventuele openingen moeten worden afgedicht om lekkage te voorkomen. Alle lager gelegen gedeelten in de vloer, groter dan 50 mm, moeten eerst worden uitgevuld met weberrep rox. De ondergrond voorbehandelen met weberfloor 4716 hechtprimer volgens verwerkingsvoorschriften. De primer aanbrengen en laten drogen totdat verfilming (transparante glans) optreedt. Primerplassen moeten voor het verwerken van de mortelspecie worden verdeeld of opgenomen. De functie van de primer is het verbeteren van de hechting, voorkomen van luchtbellen, voorkomen van wateronttrekking aan de mortelspecie en het binden van nog achtergebleven stofdeeltjes. Hiermee worden optimale condities bereikt. Zowel voor de maximale vloeieigenschappen van de mortel, als voor de prestaties van de verharde vloer.
Indien weberfloor 4350 Fibers als een losliggend of zwevend vloersysteem wordt toegepast, dan dienen er uitzettingsvoegen te worden voorzien bij geometrisch ongunstige oppervlakteverhoudingen en bij het toepassen van vloerverwarmingssystemen.

Aanmaken

weberfloor 4350 Fibers moet worden gemengd met 4,75 liter water per 25 kg, dan wel 19 % (m/m) van de droge mortel. Gebruik voor de aanmaak van weberfloor 4350 Fibers niet meer water dan aangegeven, daar te veel water leidt tot vermindering van de producteigenschappen. De juiste waterdosering dient te worden gecontroleerd door het nemen van een vloeimaat. Meng niet meer mortelspecie dan binnen de verwerkingstijd kan worden aangebracht. De meest gunstige temperatuur van de mortelspecie ligt tussen 10°C en 20°C.

Verwerken

Handmatige verwerking
Handmatig aan te brengen in laagdikten van 10 tot 50 mm. Als hulpmiddel bij de verwerking wordt het gebruik van een metalen spaan aanbevolen. Bij verwerking in laagdikten vanaf 20 mm wordt het gebruik van een drijfrij aanbevolen.
Machinale verwerking
Machinaal aan te brengen in laagdikten van 10 tot 50 mm.  Als hulpmiddel bij de verwerking wordt het gebruik van een metalen spaan aanbevolen. Afhankelijk van laagdikte en pompcapaciteit wordt aanbevolen vloervelden breder dan 12 meter in vakken te verdelen. Bij verwerking in laagdikten vanaf 20 mm wordt het gebruik van een drijfrij aanbevolen.

Afwerken

Afhankelijk van temperatuur, laagdikte en drogingcondities is de vloer na 2 - 4 uur beloopbaar en na 1 - 3 weken af te werken met vloerbedekking. Volg altijd de door de fabrikant van de vloerbedekking en/of hechtmiddelen opgegeven richtlijnen betreffende restvochtwaarden op.
Verlijmen van vloertegels met webercol LC 220 of webercol snel mogelijk na 1 à 2 dagen.
Bij losliggende of zwevende toepassingen dient weberfloor 4350 Fibers binnen één maand na verwerking afgewerkt te worden met een vloerbekleding.


 

Reinigen

Gereedschap en handen reinigen met water en zeep. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

let op

Product bevat cement en reageert met water sterk alkalisch; daarom huid en ogen beschermen.
weberfloor 4350 Fibers nooit met andere producten mengen.
Nooit meer water toevoegen dan is aangegeven, daar te veel water leidt tot vermindering van de producteigenschappen.
Gereedschappen en handen reiningen met water en zeep.
Meng niet meer materiaal dan binnen 15-20 minuten verwerkt kan worden.
Onder de 5°C en boven de 25°C niet verwerken.
Ramen en openingen moeten gesloten zijn tijdens de verwerking om tocht en een te snelle uitharding van de mortelspecie te voorkomen. Na het aantrekken van de mortel de ruimte ventileren.
De temperatuur van de ondergrond en de omgeving dient gedurende deze periode en tot een week erna hoger te zijn dan 5°C.

Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Schakel de vloerverwarming 48 uur van tevoren uit. Bij het opnieuw inschakelen dient de opstartprocedure te worden gevolgd.
Bij zwevende toepassingen dient de indrukbaarheid van de isolatieplaat niet meer dan 3 mm te zijn.
Niet geschikt voor industriële- en buiten toepassingen.
Niet gebruiken op vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht.
weberfloor 4350 Fibers heeft geen constructieve functie.

Bij hechtende toepassingen bestaande dilataties/uitzettingsvoegen in de draagvloer doorzetten in de gietdekvloer alsook in een eventuele harde vloerafwerking.
Indien weberfloor 4350 Fibers als een losliggend of zwevend vloersysteem al dan niet in combinatie met vloerverwarmingsystemen wordt toegepast, dan dienen er dilataties/uitzettingsvoegen te worden voorzien bij geometrisch ongunstige oppervlakteverhoudingen.
Kruisingen van velddilataties met verwarmingsbuizen moeten worden voorkomen.

Gebruik weberfloor 4350 fibers in combinatie met weberfloor 4945.
Gebruik weberfloor 4365 indien een sneldrogende vezelversterkte cementgebonden gietvloermortel is gewenst.
Gebruik weberfloor 4310 om een dunner / slanker vloersysteem te realiseren.
Gebruik webercol LC 220 of webercol snel voor het verlijmen van vloertegels.