Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie.

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Vloeibare zandcement®

Vloeibare ZandCement

Weber Vloeibare zandcement®
Weber Vloeibare zandcement®

DHZ

Product voordelen

 • Licht mengen
 • Uitgieten, 3 tot 10 cm
 • Makkelijk nivellerend

Weber Vloeibare zandcement®is een vloeibare cementgebonden gietdekvloermortel.

Kenmerken

Product eigenschappen

Licht mengen
Uitgieten, 3 tot 10 cm
Makkelijk nivellerend

Toepassing

Cementgebonden gietdekvloermortel toe te passen als hechtende dekvloer op betonnen, steenachtige en cementgebonden ondergronden.
Weber Vloeibare zandcement® is geschikt voor het gieten van cementdekvloeren met en zonder vloerverwarming.
Weber Vloeibare zandcement® kan in combinatie met een stalen wapeningsnet worden toegepast als niet-hechtend of zwevend vloersysteem.
Weber Vloeibare zandcement® kan toegepast worden op zwaluwstaartplaten, alleen bij vloertoepassingen in gebruiksklasse A (woningen). 
Weber Vloeibare zandcement® dient bij voorkeur te worden afgewerkt met vloerbekleding zoals tegels, tapijt laminaat etc.
Van 3 tot 10 cm laagdikte.
Voor binnen.

 

Leveringsvorm

Plastic zak à 20 kg.

 

Certificeringen

Weber Vloeibare zandcement®  is CE gemarkeerd volgens EN 13813.

Technische informatie

SAMENSTELLING

 • Speciale cementen, kwartszanden, specifieke toeslagstoffen. Additieven die de vloeibaarheid, stabiliteit en hechtsterkte bevorderen.

 

VERWERKINGSGEGEVENS

 • Huidtrekstrekte van de ondergrond: > 0,5 N/mm².
 • Minimale laagdikte: 3 cm.
 • Maximale laagdikte: 10 cm.
 • Verwerkingstijd: ca. 30 ? 45 minuten.
 • Uitlevering: 530 l/ton.
 • Beloopbaar na: ca. 1 à 2 dagen (afhankelijk van temperatuur, laagdikte en drogingscondities).
   

VERLIJMEN VLOERBEKLEDING / AFWERKING 

 • 3 ? 6 weken (afhankelijk van temperatuur, laagdikte, drogingscondities en vloerbekleding). Het
  uiteindelijke restvocht dient gemeten te worden met een CM-apparaat.
 • Indicatie droogtijd: bij 20°C en 65% RV, circa 1 cm/week.
 • Verlijmen van vloertegels met tegelproducten van Weber mogelijk na minimaal 4 dagen.
   

EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL*

 • Volumieke massa: 2100 kg/m³
 • Druksterkte: > 16 N/mm²
 • Buigtreksterkte: > 4 N/mm²
 • Huidtreksterkte: > 0,5 N/mm2
 • Krimp < 0,04 %

* Laboratorium omstandigheden

AANVULLENDE GEGEVENS

 • Gieten: ja.
 • Zelfnivellerend: ja, met behulp van een drijfrei (easy leveling).
   

AANBEVELINGEN 

 • Bij hechtende toepassingen bestaande dilataties/uitzettingsvoegen in de draagvloer doorzetten in de gietdekvloer als ook in een eventuele harde vloerafwerking.
 • Indien Weber Vloeibare zandcement® als een losliggend of zwevend vloersysteem al dan niet in combinatie met vloerverwarmingsystemen wordt toegepast, dan dienen er dilataties/uitzettingsvoegen te worden voorzien bij geometrisch ongunstige oppervlakteverhoudingen.
 • Bij voorkeur worden L- en U-vormige vloeren opgedeeld in rechthoeken en een voegprofiel aangebracht in deuropeningen. De kans op scheurvorming is het grootst bij scherpe hoeken. Bij scherpe hoeken eventueel een extra laag kantstrook zetten.
 • Kruisingen van velddilataties met verwarmingsbuizen moeten worden voorkomen.

Verkrijgbaarheid

Doe-het-zelf

Documentatie

Verstuur of download de documentatie

U kunt de documentatie naar een e-mailadres versturen of het downloaden.

Details

Kleuren

Grijs.

Verbruik

ca. 19 kg poeder per m²/cm laagdikte.
Rekenvoorbeeld, laagdikte 3 cm, vloeroppervlak 2 m2; betekent 19 kg x 3 cm x 2 m2= ca. 114 kg  

Laagdikte Verbruik / m2
3 cm ± 57 kg/m2 of ± 0,35 m2 /20 kg
4 cm ± 76 kg/m2 of ± 0,25 m2 /20 kg
5 cm ± 95 kg/m2 of ± 0,21 m2 /20 kg

Dosering

ca. 2,8 liter (14%) schoon leidingwater toevoegen aan 20 kg Weber Vloeibare zandcement®.

Leveringsvorm

Plastic zak à 20 kg.

 

Classificatie

 CT-C16-F4

Houdbaarheid

Houdbaar en chromaatarm tot 9 maanden na productiedatum in de originele en gesloten verpakking.

Gebruiksaanwijzing

Gereedschap

Voorbereiding: zachte bezem / handveger
Handmatige verwerking: hoge vloerkuip / speciekuip, elektrische menger (ca. 600 RPM), boorspindel, vloerwisser/drijfrei, betonmolen, kruiwagen.
 

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

Zorg voor een ondergrond die draagkrachtig, stabiel, droog, vrij van stof en andere verontreinigingen is die nadelig zijn voor een goede hechting.Verwijder loszittende delen die de hechting nadelig beïnvloeden. Eventuele openingen moeten worden afgedicht om lekkage te voorkomen. Zorg ervoor dat de ruimtes wind- en waterdicht zijn.

Hechtend toegepast:
De ondergrond voorbehandelen met weber vloerprimer volgens verwerkingsvoorschriften. De hechtprimer aanbrengen en laten drogen tot verfilming (transparente glans) optreedt. Voorkom het ontstaan van primerplassen. Primerplassen moeten voor het verwerken van de mortelspecie worden verdeeld of opgenomen. De functie van de hechtprimer is het verbeteren van de hechting, het voorkomen van luchtbellen, van wateronttrekking aan de mortelspecie en het binden van nog achtergebleven stofdeeltjes. Hiermee worden optimale condities bereikt. Zowel voor de maximale vloeieigenschappen van de mortel als voor de prestaties van de verharde vloer. Een alternatief op het primeren is de ondergrond te verzadigen met water of door de ondergrond aan te branden met een mengsel van cement en water (1:5). Door het inbrengen van vocht in de ondervloer zal de droogtijd worden verlengd.  

Op folie toegepast:
Plaats kantstroken (8-10mm) langs alle muren, kolommen, doorvoeren en andere opgaande bouwdelen. Leg een waterdichte folie (bijvoorbeeld polyethyleen 0,2 mm dik) vlak en rimpelvrij, in kuipvorm (opgetrokken tot boven het uiteindelijke niveau van de gietdekvloer) op de ondergrond. Zorg voor een overlapping van circa 10 cm. Tape de naden waterdicht af. Plaats kantstroken. Breng vervolgens een stalen wapeningsnet (? 6mm, maaswijdte 150x150mm) op afstandhouders aan. Zorg ervoor dat dit net geplaatst wordt op ca. 1/3 van de vloerdikte.

Zwevend op isolatie toegepast:
Plaats kantstroken (8-10mm) langs alle muren, kolommen, doorvoren en andere opgaande bouwdelen. Bij zwevende toepassingen dient de indrukbaarheid van de isolatieplaat niet meer dan 3 mm te zijn. Leg vloerisolatieplaten (bijvoorbeeld polystyreenplaten) op de draagvloer. Plaats op de isolatieplaten een waterdichte folie (0,2 mm dikte), vlak en rimpelvrij, in kuipvorm (opgetrokken tot boven het uiteindelijke niveau van de gietdekvloer). Zorg voor een overlapping van circa 10 cm. Tape de naden waterdicht af. Plaats kantstroken. Breng vervolgens een stalen wapeningsnet (? 6mm, maaswijdte 150x150mm) op afstandhouders aan. Zorg ervoor dat dit net geplaatst wordt op ca. 1/3 van de vloerdikte.

Aanmaken

Handmatig:
Voeg ca. 2,8 liter water toe aan 20 kg Weber Vloeibare zandcement®. Doe eerst de totale waterhoeveelheid in de kuip en voeg daarna de droge mortel toe. Meng minimaal 2 minuten tot een klontvrije, homogene substantie met een elektrische menger (circa 600 RPM). Meng bij voorkeur in een hoge mengkuip of eventueel in een speciekuip. Na 1 minuut nog even kort namengen en daarna uitgieten op de vloer. Maak niet meer mortel aan dan binnen 30-45 minuten verwerkt kan worden.
Weber Vloeibare zandcement® kan eventueel onder afschot worden toegepast. Gebruik dan circa 1,8 liter schoon leidingwater per 20 kg.

Betonmolen:
Weber Vloeibare zandcement® kan ook worden gemengd met behulp van een betonmolen (open schoepen). Doe eerst de afgemeten hoeveelheid water in de molen en voeg vervolgens het aantal zakken Weber Vloeibare zandcement® toe. Laat daarna de molen gedurende 3 tot 4 minuten draaien tot er een homogeen en klontvrij mengsel ontstaat. Het mengsel kan met behulp van een kruiwagen naar de vloer worden gebracht. De aangemaakte mortel dient binnen 30-45 minuten verwerkt en afgewerkt te worden (afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur).

Verwerken

Verwerk Weber Vloeibare zandcement® tussen de 5°C en 25°C. Begin in de verst verwijderde hoek en werk naar de uitgang toe. Giet tot de gietdekvloer op de gewenste hoogte is en controleer regelmatig of het gewenste peil / de gewense laagdikte van de vloer is bereikt. Minimale laagdikte is 3 cm. De aangebrachte gietdekvloer dient met behulp van een drijfrei/vloertrekker afgewerkt te worden. Het zgn. dobberen van de vloer dient zowel in de breedte als in de lengte (kruislings) te gebeuren. Gebruik een vloertrekker indien u geen drijfrei heeft. Door de gietdekvloer in beweging te brengen wordt een goed en vlak resultaat bereikt. Maak de gietdekvloer in één keer af.

Indien Weber Vloeibare zandcement® wordt toegepast in combinatie met vloerverwarming, zorg dan voor voldoende (>25 mm) dekking op de vloerverwarmingsleidingen.

Afwerken

Tijdens de verwerking dient de vloer beschermd te worden tegen tocht, direct zonlicht en hoge temperaturen. Nadat de vloer beloopbaar is, de ruimte ventileren. Afhankelijk van temperatuur, laagdikte en drogingscondities is de vloer na circa 1 à 2 dagen beloopbaar en na 3-6 weken af te werken (afhankelijk van vloerbekleding). Indicatie droogtijd, 1 cm per week. Verlijmen van vloertegels met de tegelproducten van Weber mogelijk na minimaal 4 dagen. Weber Vloeibare zandcement® dient bij voorkeur met vloerbekleding, zoals tegels, tapijt, laminaat etc. te worden afgewerkt.

Aan te brengen laagdikten:

 • Hechtend: >30 mm.
 • Op zwaluwstaartplaten in gebruiksklasse A (woningen): laagdikte moet minimaal 30 mm vanaf bovenzijde van de zwaluwstaart zijn. ( totale minimale vloerdikte = 16 + 30 = 46 mm).
 • Toepassingen in combinatie met stalen wapeningsnet (? 6 mm, maaswijde 150 x 150 mm) en afstandhouders:
  Niet-hechtend op folie: >35 mm.
  Zwevend op isolatie: >40 mm.
  Indien in combinatie met vloerverwarming / vloerkoeling:
  Hechtend: buisdikte ø + >25 mm dekking.
  Niet-hechtend op folie:= >30 mm + buisdikte ø.
  Zwevend op isolatie: totale laagdikte = >35 mm + buisdikte ø.
  Op zwaluwstaartplaten met vloerverwarming : >25 mm + buisdikte ø.

Reinigen

Gereedschappen en handen reinigen met water en zeep.

let op

 • Nooit meer water toevoegen dan is aangegeven. Te veel water leidt tot vermindering van de producteigenschappen.
 • De temperatuur van de ondergrond en de omgeving dient gedurende het gieten en tot een week erna hoger te zijn dan 5° C.
 • Ramen en openingen moeten gesloten zijn tijdens de verwerking om een te snelle uitdroging van de mortelspecie te voorkomen. Voorkom tocht, direct zonlicht en hoge temperaturen; deze veroorzaken overmatige (plastische) drogingskrimp die kan leiden tot scheurvorming. Nadat de vloer beloopbaar is, de ruimte ventileren.
 • Geforceerde droging gedurende de eeste drie weken kan leiden tot mogelijke spanningen met krimpscheuren tot gevolg.
 • Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Schakel de vloerverwarming 48 uur van tevoren uit. Bij het opnieuw inschakelen dient de opstartprocedure te worden gevolgd.
 • Niet geschikt voor industriële en buiten toepassingen.
 • Niet gebruiken op vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht.
 • Weber Vloeibare zandcement® heeft geen constructieve functie.
 • Als u de ondergrond wilt egaliseren met een dunne laag, adviseren wij u gebruik te maken van Weber Egalisatie, Weber Egalisatie zichtvloer of weber vezelversterkte egalisatie.
 • Indien vloerverwarming is toegepast op een wapeningsnet zorg er dan voor dat de vloerverwarmingsleidingen gevuld zijn met water en dat het net goed vast zit op de ondergrond om opdrijven tijdens het gieten te voorkomen.