Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie.

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm

Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm
Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm

Product voordelen

 • 30% sneller klaar, 24 % minder CO²
 • Niet meer smeren en afreien
 • Gegarandeerde sterkte: C16-F4

Kant-en-klare, cementgebonden gietdekvloermortel.

Kenmerken

Product eigenschappen

30% sneller klaar, 24 % minder CO².
Niet meer smeren en afreien.
Gegarandeerde sterkte: C16-F4.

 

 

Toepassing

 • Cementgebonden gietdekvloermortel toe te passen als hechtende dekvloer op betonnen, steenachtige en cementgebonden ondergronden.
 • Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm is geschikt voor het gieten van cementdekvloeren met en zonder vloerverwarming (voor traditionele warm water vloerverwarming en vloerkoeling).
 • Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm kan in combinatie met een stalen wapeningsnet worden toegepast als niet-hechtend of zwevend vloersysteem.
 • Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm kan toegepast worden op zwaluwstaartplaten, alleen bij vloertoepassingen in gebruiksklasse A (woningen). 
 • Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm dient bij voorkeur te worden afgewerkt met vloerbekleding zoals tegels, tapijt laminaat etc.
 • Van 3 tot 10 cm laagdikte.
 • Voor binnen.

Leveringsvorm

Plastic zak à 20 kg.
Silo.

Certificeringen

Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm is CE gemarkeerd volgens NEN-EN 13813.

Technische informatie

SAMENSTELLING

 • Speciale cementen, kwartszanden, specifieke toeslagstoffen.
 • Additieven die de vloeibaarheid, stabiliteit en hechtsterkte bevorderen.
   

EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL*

 • Volumieke massa: 2100 kg/m³
 • Druksterkte: > 16 N/mm²
 • Buigtreksterkte: > 4 N/mm²
 • Huidtreksterkte: > 0,5 N/mm2
 • Krimp < 0,04 %

* Laboratorium omstandigheden

AANVULLENDE GEGEVENS

 • Gieten: ja.
 • Verpompbaar: ja.
 • Zelfnivellerend: ja, met behulp van een drijfrei (easy leveling).

VERWERKINGSGEGEVENS

 • Huidtrekstrekte van de ondergrond: > 0,5 N/mm².
 • Minimale laagdikte: 3 cm.
 • Maximale laagdikte: 10 cm.
 • Verwerkingstijd: ca. 30 - 45 minuten.
 • Uitlevering: 530 l/ton.
 • Beloopbaar na: ca. 1 à 2 dagen (afhankelijk van temperatuur, laagdikte en drogingscondities).

VERLIJMEN VLOERBEKLEDING / AFWERKING

 • 3 - 6 weken (afhankelijk van temperatuur, laagdikte, drogingscondities en vloerbekleding). Het uiteindelijke restvocht dient gemeten te worden met een CM-apparaat.
 • Indicatie droogtijd: bij 20°C en 65% RV, circa 1 cm/week. Verlijmen van vloertegels met webercol lc 220 mogelijk na minimaal 4 dagen.

AANBEVELINGEN

 • Bij hechtende toepassingen bestaande dilataties/uitzettingsvoegen in de draagvloer doorzetten in de gietdekvloer als ook in een eventuele harde vloerafwerking.
 • Indien Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm als een losliggend of zwevend vloersysteem al dan niet in combinatie met vloerverwarmingsystemen wordt toegepast, dan dienen er dilataties/uitzettingsvoegen te worden voorzien bij geometrisch ongunstige oppervlakteverhoudingen.
 • Bij voorkeur worden L- en U-vormige vloeren opgedeeld in rechthoeken en een voegprofiel aangebracht in deuropeningen. De kans op scheurvorming is het grootst bij scherpe hoeken. Bij scherpe hoeken eventueel een extra laag kantstrook zetten.
 • Kruisingen van velddilataties met verwarmingsbuizen moeten worden voorkomen.

Verkrijgbaarheid

Bouwmaterialenhandel
Op aanvraag

 

Documentatie

Verstuur of download de documentatie

U kunt de documentatie naar een e-mailadres versturen of het downloaden.

Details

Kleuren

Grijs.

Verbruik

ca. 1,9 kg poeder per m²/mm laagdikte.
20 kg Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm geeft ca. 10,6 liter specie.

Dosering

ca. 2,8 liter (14%) schoon leidingwater toevoegen aan 20 kg Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm.

Leveringsvorm

Plastic zak à 20 kg.
Silo.

Verwerkingssystemen

Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm is geschikt voor het machinaal verpompen bij grote oppervlaktes. De verwerkingssystemen zorgen voor veilig, schoon en efficiënt werken met zo min mogelijk materiaalverlies. Weber-Beamix geeft u graag technische begeleiding en voorlichting.

m-tec Duomix
m-tec SMP, evt. i.c.m. brinkmanpomp

 

Classificatie

Classificatie: CT-C16-F4

 

Houdbaarheid

9 maanden na productiedatum, indien droog opgeslagen in de originele en gesloten verpakking

 

Gebruiksaanwijzing

Gereedschap

Voorbereiding: zachte bezem / emmer / gieter.
Handmatige verwerking: hoge vloerkuip / speciekuip, elektrische menger (ca. 600 RPM), boorspindel, drijfrei, betonmolen, kruiwagen.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

Zorg voor een ondergrond die draagkrachtig, stabiel, droog en vrij van stof en andere verontreinigingen is die nadelig zijn voor een goede hechting. Eventuele openingen moeten worden afgedicht om lekkage te voorkomen. Plaats kantstroken (8-10 mm dik) langs alle muren, kolommen, doorvoeren en andere opgaande bouwdelen. De ondergrond voorbehandelen met weberprim vloer volgens de verwerkingsvoorschriften. Zorg er voor dat de ruimtes wind- en waterdicht zijn.
Tip: Indien vloerverwarming is toegepast op een wapeningsnet zorg er dan voor dat de vloerverwarmingsleidingen gevuld zijn met water en dat het net goed vast zit op de ondergrond om opdrijven tijdens het gieten te voorkomen.

Aanmaken

Voeg ca. 2,8 liter water toe aan 20 kg Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm en meng minimaal 2 minuten met een elektrische menger (circa 600 RPM), tot een homogeen, klontvrij mengsel ontstaat. Meng bij voorkeur in een hoge mengkuip of eventueel in een speciekuip. Na 1 minuut nog even kort namengen en vervolgens uitgieten op de vloer. Doe eerst de afgemeten totale hoeveelheid water in de kuip en voeg daarna de droge mortel toe. Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm kan ook worden gemengd met behulp van een betonmolen (open schoepen). Doe eerst de afgemeten hoeveelheid water in de molen en voeg vervolgens het aantal zakken Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm toe. Laat daarna de molen gedurende 3 tot 4 minuten draaien tot er een homogeen en klontvrij mengsel ontstaat. Het mengsel kan met behulp van een kruiwagen naar de vloer worden gebracht. De aangemaakte mortel dient binnen 30 - 45 minuten verwerkt en afgewerkt te worden (afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur).
Tip: Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm kan eventueel onder afschot worden toegepast.
Gebruik dan ca. 1,8 liter schoon leidingwater per 20 kg.

Verwerken

Begin in de verst verwijderde hoek en werk naar de uitgang toe. Giet tot de gietdekvloer op de gewenste hoogte is en controleer regelmatig of het gewenste peil / de gewenste laagdikte van de vloer is bereikt. Minimale laagdikte is 3 cm. De aangebrachte gietdekvloer dient met behulp van een drijfrei afgewerkt te worden. Het zgn. dobberen van de vloer dient zowel in de breedte als in de lengte (kruislings) te gebeuren. Door de gietdekvloer in beweging te brengen wordt een goed en vlak resultaat bereikt. Maak de gietdekvloer in één keer af. Indien de Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm wordt toegepast in combinatie met vloerverwarming, zorg dan voor voldoende (>25mm) dekking op de vloerverwarmingsleidingen.
Tip: Werk bij grote vloervlakken met meerdere mensen en verdeel de taken. Gebruik een vloertrekker indien u geen drijfrei heeft.

Afwerken

Tijdens de verwerking dient de vloer beschermd te worden tegen tocht en direct zonlicht. Nadat de vloer beloopbaar is de ruimte ventileren. Afhankelijk van temperatuur, laagdikte en drogingscondities is de vloer na ca. 1 à 2 dagen beloopbaar en na 3 - 6 weken af te werken (afhankelijk van vloerbekleding).
Indicatie droogtijd, 1 cm per week. Verlijmen van vloertegels met webercol lc 220 mogelijk na minimaal 4 dagen. Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm dient bij voorkeur met vloerbekleding, zoals tegels, tapijt, laminaat etc. te worden afgewerkt.

 

Aanvullende informatie

Hechtend toegepast:
• De ondergrond voorbehandelen met weberprim vloer volgens verwerkingsvoorschriften. De hechtprimer aanbrengen en laten drogen tot verfilming (transparente glans) optreedt.
• Voorkom het ontstaan van primerplassen. Primerplassen moeten voor het verwerken van de mortelspecie worden verdeeld of opgenomen.
• De functie van de hechtprimer is het verbeteren van de hechting, het voorkomen van luchtbellen, van wateronttrekking aan de mortelspecie en het binden van nog achtergebleven stofdeeltjes. Hiermee worden optimale condities bereikt. Zowel voor de maximale vloeieigenschappen van de mortel als voor de prestaties van de verharde vloer.
• Een alternatief op het primeren is de ondergrond te verzadigen met water of door de ondergrond aan te branden met een mengsel van cement en water (1:5). Door het inbrengen van vocht in de ondervloer zal de droogtijd worden verlengd.

Op folie toegepast:
• Leg een waterdichte folie (bijvoorbeeld polyethyleen 0,2 mm dik) vlak en rimpelvrij, in kuipvorm (opgetrokken tot boven het uiteindelijke niveau van de gietdekvloer) op de ondergrond.
• Zorg voor een overlapping van circa 10 cm.
• Tape de naden waterdicht af.
• Plaats kantstroken.
• Breng vervolgens een stalen wapeningsnet (∅ 6mm, maaswijdte 150x150mm) op afstandhouders aan. Zorg ervoor dat dit net geplaatst wordt op ca. 1/3 van de vloerdikte.

 

Zwevend op isolatie toegepast:
• Bij zwevende toepassingen dient de indrukbaarheid van de isolatieplaat niet meer dan 3 mm te zijn.
• Leg vloerisolatieplaten (bijvoorbeeld polystyreenplaten) op de draagvloer.
• Plaats op de isolatieplaten een waterdichte folie (0,2 mm dikte), vlak en rimpelvrij, in kuipvorm (opgetrokken tot boven het uiteindelijke niveau van de gietdekvloer).
• Zorg voor een overlapping van circa 10 cm.
• Tape de naden waterdicht af.
• Plaats kantstroken.
• Breng vervolgens een stalen wapeningsnet (∅ 6mm, maaswijdte 150x150mm) op afstandhouders aan. Zorg ervoor dat dit net geplaatst wordt op ca. 1/3 van de vloerdikte.

 

Machinaal mengen:
Weber Vloeibare zandcement VCZ® 3 - 10 cm is ook machinaal aan te brengen met een daartoe geschikte mengpomp. Voor meer informatie bel met de helpdesk +31 (0)40 2597 900.
• De waterdosering regelmatig controleren door het nemen van een vloeimaat. Weber methode: 350-400 mm (1,3 liter Weber testbus). Machinaal verwerken kan met slanglengtes tot circa 80 meter (diameter van 50 mm).
 

Aan te brengen laagdikten:
• Hechtend: >30 mm.
• Op zwaluwstaartplaten in gebruiksklasse A (woningen): laagdikte moet minimaal 30 mm vanaf bovenzijde van de zwaluwstaart zijn. ( totale minimale vloerdikte = 16 + 30 = 46 mm).
• Toepassingen in combinatie met stalen wapeningsnet (∅ 6 mm, maaswijde 150 x 150 mm) en afstandhouders:


Niet-hechtend op folie: >35 mm.
Zwevend op isolatie: >40 mm.
Indien in combinatie met vloerverwarming / vloerkoeling:
Hechtend: buisdikte ø + >25 mm dekking.
Niet-hechtend op folie:= >30 mm + buisdikte ø.
Zwevend op isolatie: totale laagdikte = >35 mm + buisdikte ø.
Op zwaluwstaartplaten met vloerverwarming : >25 mm + buisdikte ø.
 

Reinigen:
Gereedschappen en handen reinigen met water en zeep.
Verhard materiaal kan alleen mechnisch worden verwijderd. 

Verbruik:

Laagdikte Verbruik / m²
3 cm ca. 57 kg/m² of ca. 0,35 m²/20 kg
4 cm ca. 76 kg/m² of ca. 0,25 m²/20 kg
5 cm ca. 95 kg/m² of ca. 0,21 m²/20 kg

 

let op

 • Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm nooit met andere producten mengen.
 • Nooit meer water toevoegen dan is aangegeven. Te veel water leidt tot vermindering van de producteigenschappen.
 • De temperatuur van de ondergrond en de omgeving dient gedurende het gieten en tot een week erna hoger te zijn dan 5° C.
 • Ramen en openingen moeten gesloten zijn tijdens de verwerking om een te snelle uitdroging van de mortelspecie te voorkomen. Voorkom tocht, direct zonlicht en hoge temperaturen; deze veroorzaken overmatige (plastische) drogingskrimp die kan leiden tot scheurvorming. Nadat de vloer beloopbaar is, de ruimte ventileren.
 • Geforceerde droging gedurende de eeste drie weken kan leiden tot mogelijke spanningen met krimpscheuren tot gevolg.
 • Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Schakel de vloerverwarming 48 uur van tevoren uit. Bij het opnieuw inschakelen dient de opstartprocedure te worden gevolgd.
 • Niet geschikt voor industriële en buiten toepassingen.
 • Niet gebruiken op vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht.
 • Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm heeft geen constructieve functie.

Werk bij grote vloervlakken met meerdere mensen en verdeel de taken.
Gebruik weberfloor flow voor het maken van cementgebonden dekvloeren die na 4 uur beloopbaar en na 1 à 2 dagen betegelbaar moeten zijn.
Gebruik weberfloor fiber in combinatie met elektrische vloerverwarming of om een dunner vloersysteem te realiseren.

Video's