Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie.

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Equipement

Onderstaand vindt u de veel gestelde vragen over ons Weber Beamix equipement. Mocht uw vraag hier niet bij staan, neem dan contact met ons op via de Helpdesk. Telefonisch: 040 - 2597 900 (lokaal tarief) of per mail. We helpen u graag verder!

Wat is Weber Beamix Equipement?

Onder Equipement verstaan wij alle mechanische (hulp)middelen om droge prefab mortel te verpakken, aan te maken en te verwerken. Hierbij valt te denken aan silo’s, mengers, betonmolens, speciepompen en pneumatische transportsystemen.

Wanneer kan mortel in een grote silo geleverd worden?

Weber Beamix heeft een uitgebalanceerd assortiment aan mortelproducten. De verpakkingsvorm wordt  mede afgestemd op het product en de applicatie daarvan. Bij hoeveelheden groter dan ca. 15 ton behoort levering in een silo vaak tot de mogelijkheden. Bij specialistische producten is levering in een silo zelfs al vanaf 10 ton mogelijk.

Wat is een doorstroommenger?

Een doorstroommenger is een continue mengsysteem welke de droge prefab mortel nauwkeurig doseert en met de vereiste hoeveelheid aanmaakwater samenbrengt. De doorstroommenger mengt vervolgens volautomatisch de droge mortel met het aanmaakwater tot er een homogene en direct verwerkbare specie ontstaat.

Waarvoor gebruikt men een specie- betonpomp?

Met een specie- betonpomp wordt “natte” mortelspecie door een specietransportslang naar de plaats van verwerking gepompt.

Wat verstaat men onder pneumatisch transport?

Bij pneumatisch transport  wordt door gebruik making van perslucht  “droge” mortel door een morteltransportslang naar een verwerkingsunit getransporteerd.