Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie.

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Gevel

Onderstaand vindt u de veel gestelde vragen over de gevel. Zoals het werken met metselmortel, doorstrijkmortel, voegmiddelen en vragen over witte uitslag. Mocht uw vraag hier niet bij staan, neem dan contact met ons op via de Helpdesk. Telefonisch: 040 - 2597 900 (lokaal tarief) of per mail. We helpen u graag verder!

Waarom zijn er zoveel verschillende soorten metselmortel?

Er is een groot aanbod van stenen met elk hun specifieke eigenschappen en wateropnemend vermogen, de zogenaamde initiële wateropname. Beamix metselmortels zijn onder andere afgestemd op dit wateropnemend vermogen van de steen. Met een juiste mortelkeuze en daarbij horende verwerking zorgt dit voor een optimale hechting van de steen, een goede stapelhoogte, vermindert het risico van smetten op de steen en heeft een positieve invloed op de productie snelheid.

Is doorstrijken hetzelfde als metselen en voegen?

Nee, doorstrijken is metselen en voegen ineen waarbij de stoot- en lintvoeg goed “vol en zat” gemetseld moeten worden en dezelfde dag wordt doorgestreken. De doorstrijkmortel is hier zowel metsel- als voegmortel. Een doorstrijkmortel kan worden doorgestreken op het moment dat de specie voldoende is aangetrokken, maar nog plastisch genoeg om glad af te werken. Voor het doorstrijken is een speciale voegroller (pointmaster) ontwikkeld, hiermee is het mogelijk de voegen op een constante diepte, tussen de 3 en 15 mm, vlak en strak af te werken.

Kan ik met elke metselmortel alle kalkzandstenen verwerken?

Nee, kalkzandsteen vereist door zijn specifieke eigenschappen een daarvoor geschikte metselmortel. Ook moet de kalkzandsteen voor verwerking altijd goed geconditioneerd worden. Voor het metselen van kalkzandsteen van Nederlands herkomst binnen kunt u Beamix metselmortel 320 of Beamix metselmortel 319 gebruiken. Voor de verwerking van kalkzandsteen van Nederlandse herkomst in funderingen is vaak een M10 mortelkwaliteit vereist, hiervoor kunt u Beamix metselmortel 321 of Beamix metselmortel 325 gebruiken.

Hoe lang moet ik wachten voordat ik een nieuw gemetselde gevel mag voegen?

Metselwerk goed beschermen tegen inwatering en bouwvocht. Handvormstenen mogen vanaf de 3e dag na het metselen gevoegd worden. Beton- en strengpersstenen vanaf twee weken na het metselen. Gebruik voor het voegen van metselwerk Beamix Voegmortel 332 UR+.

Is Beamix voegmortel geschikt voor elk steentype metselwerk?

Beamix voegmortel voor metselwerk is nagenoeg geschikt voor alle metsel- en bakstenen met een voegbreedte vanaf 8mm. 

Hoe lang duurt het voordat voegmortel droog is?

Voegmortel moet uitharden in aanwezigheid van water. De totale uithardingstijd is 28 dagen, zolang hoeft u het voegwerk niet nat te houden, maar zorg wel dat de voegmortel in de eerste week een beetje vochtig blijft anders verbrand het cement in de voegmortel en verpulverd de voegmortel.

Waarop is de voeghardheidsmeting van toepassing?

Het meten van voeghardheden is bedoeld voor voegwerk in metselwerk. De voeghardheids meting is één van de bepalingen die aan voegwerk gedaan kan worden conform CUR aanbeveling 61. 

Wat is witte uitslag?

Cement reageert met water onder vorming van hydraten. Men noemt deze reactie de hydratatie, ook wel ‘binding’ van cement. Naast een hydraat, of ‘cementsteen’, ontstaat calciumhydroxide, ook wel ‘vrije kalk’ genaamd. Deze vrije kalk komt dus niet als zodanig in het cement voor, maar wordt tijdens de reactie met water gevormd.

Vrije kalk is oplosbaar in water en kan dus op deze wijze door de poriën van mortel worden verplaatst naar het oppervlak. Als het water verdampt blijft vrije kalk op het oppervlak achter en zet zich daarop af in de vorm van witte uitslag.

Kan ik witte uitslag en cementgebonden vervuiling van een nieuw gemetselde en gevoegde gevel verwijderen?

Ja, in de meeste gevallen kan dit. Als witte uitslag toch optreedt en u van mening bent dat de uitslag esthetisch niet acceptabel is, dan rest slechts het reinigen van het baksteenmetselwerk. Het reinigen gebeurt met behulp van een reinigingsmiddel. Dit kan met weber.klin baroli

Het is raadzaam dit eerst te overleggen met de steenleverancier. Wij adviseren om altijd eerst een proef op te zetten op een klein gedeelte van de gevel en wel op een onopvallende plek, alvorens over te gaan tot reiniging. Het metsel- en voegwerk moet wel voldoende droog en minimaal 3 weken oud zijn voordat u de muur gaat reinigen. 

Ik wil een nieuw gemetselde of gevoegde buitengevel waterafstotend maken, wanneer kan dit?

Voordat een muur waterafstotend gemaakt kan worden moet de metsel en voegmortel wel voldoende droog zijn. Het metsel c.q. voegwerk moet minimaal twee weken oud zijn. Nadien kan de gevel waterafstotend gemaakt worden met gevel impregneermiddel  weber.klin Hamoline of weber.klin hamoline A.

Kan ik mijn bestaande gemetselde buitengevel waterafstotend maken?

Ja, met een gevel impregneermiddel kan ook een bestaande buitengevel waterafstotend worden gemaakt. Het advies is wel om beschadigt voegwerk vooraf te herstellen en de gevel goed schoon te maken voordat u gaat impregneren. Weber Beamix heeft hiervoor weber.klin Hamoline en weber.klin Hamoline A in het assortiment. Op al eerder geïmpregneerde gevels moet u Weber.klin Hamoline toepassen.

Wat zijn faalkosten?

Faalkosten zijn alle extra - in principe vermijdbare - kosten die gemaakt worden bij het realiseren van een bouwproject. Deze extra kosten worden veroorzaakt doordat het bouwproces bijvoorbeeld niet efficiënt verloopt, het eindproduct niet voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen of omdat zaken achteraf moeten worden hersteld of vervangen.